Pensioenfondsen maken er een potje van!

05. oktober 2016, door Jan Waterlander

Vakbonden, ouderenbonden, journalisten, economen, politieke partijen en met name 50PLUS, roeren zich in de pensioen informatie. Een enorme berg aan feiten en meningen die strijden om hun gelijk. Pensioenfondsen zelf zouden duidelijkheid moeten verschaffen, maar zij blijven pensioenen uitleggen op een manier die hun het beste uitkomt.

 

BEPPE BOEKE WIKE!

04. oktober 2016, door Jan Waterlander

De kinderboekenweek heeft dit jaar als thema: Voor altijd jong! Altijd is van alle tijden dus ook als je niet meer zo jong bent. Daarom roep ik deze week uit tot BEPPE BOEKE WIKE!

En als Beppe dan haar kleinkinderen voorleest dan blijft ook zij vast en zeker: Voor altijd jong!

N.B. voor Beppe mag ook Pake worden gelezen.

Er is werk genoeg, maar er zijn te weinig banen!

26. september 2016, door Jan Waterlander

We worden met grote regelmaat voorzien van werkgelegenheidscijfers. Vaak gaat het dan om mensen die een beroep doen op een werkloosheidsuitkering. Werkzoekenden die geen beroep doen op een uitkering of "eruit gekieperd zijn" tellen niet mee. Werkloosheid, zeker onder ouderen, lijkt een onoplosbaar probleem. Er is gewoon te weinig werk wordt dan gezegd. Maar is dat ook zo?

Babies steeds rijker?

20. september 2016, door Jan Waterlander

Als het om inkomensverschillen gaat en verschil in rijkdom worden vaak jongeren tegen ouderen afgezet en omgekeerd. De stelling wordt dan geponeerd, dat “de jongeren” zouden opdraaien voor bijvoorbeeld de pensioenen van “de ouderen”. Of dat de huidige pensioenaanspraken van ouderen “hun geld” tot gevolg zou hebben dat jongeren later minder rechten hebben.

Het is beter om vergelijkingen te maken tussen een groep ouderen in het verleden, heden en toekomst. Je vergelijkt dan ouderen van nu met jongeren van vroeger. En je vergelijkt jongeren van nu met ouderen van later. Zo ook voor jongeren.

De levensloop van huidige ouderen vergelijken met de verwachte levensloop van huidige jongeren kent de nodige beperkingen en misvormingen.

Vakantiekranten

05. september 2016, door Jan Waterlander

Laptop en Tablet hebben me niet van mijn gewoonte afgebracht om bij terugkomst van vakantie alle kranten te lezen die in de vakantieperiode door de bus zijn gevallen. Het digitale nieuws gaat sneller en je kunt het laatste nieuws volgen waar ter wereld je ook bent, dat wel. Maar in een krant staat meer.

 

De R is in de maand!

01. september 2016, door Jan Waterlander

Uit het oog wordt verloren welke gevolgen het langer zelfstandig moeten blijven wonen en het eetpatroon van ouderen uiteindelijk heeft. In ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen wordt rekening gehouden met wat mensen nodig hebben. Maar hoe gaan zelfstandig wonende ouderen hiermee om?