Petitie Stop verhoging AOW leeftijd onmiddellijk!

23. mei 2017, door Gastblog

Ik snap dat SP, PVV, PvdD en 50PLUS nu niet kunnen roepen dat zij willen dat de AOW-leeftijd niet verder wordt verhoogd. Hun eis blijft immers de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. Maar u kunt het wel vragen aan de partijen die nu aan het formeren zijn! Dus teken de petitie: Stop verhoging AOW-leeftijd onmiddellijk!

 

Wie zal dat een ZORG zijn?

18. mei 2017, door Jan Waterlander

Al jaren kom ik zo nu en dan in een relatief klein ziekenhuis in de omgeving. Ik was tevreden en bleef er mijn afspraken maken nadat ik verhuisd was. Ik was vooraf digitaal gewaarschuwd dat er iets was veranderd toen ik er laatst voor een eenvoudige controle naartoe ging... 

De race

16. mei 2017, door Jan Waterlander

Nee, niet de zoveelste verwachtingsvolle race van Max Verstappen. Ook niet te snelle auto’s in de stad en omliggende platteland. Nee, de race van sommige oudjes op hun scootmobiels! Ik kijk met waardering naar de manier waarop mensen daarop anticiperen.

Libjend Erfguod in KH 2018?

10. mei 2017, door Jan Waterlander

Bij cultuur wordt vaak gedacht aan muziek, toneel, dans, film, literatuur en (schilder) kunst. Zo ook bij Kulturele Haedsted 2018. Veel minder aandacht is er voor "levend erfgoed" zoals Friese land- en tuinbouw gewassen en dieren. Levend erfgoed is belangrijk, voor later en nu, want het typeert een deel van onze cultuur.

Het is wel begrijpelijk dat bij Leeuwarden Kulturele Haedsted 2018 niet direct een plaats wordt ingeruimd voor Fries levend erfgoed. Maar het zou jammer zijn als we, in 2018 en daarna, er niet in slagen ons levend erfgoed te koesteren.

Hoera een songfestival om naar uit te zien!

03. mei 2017, door Jan Waterlander

Het Eurovisiedeuntje met bijbehorend beeldscherm ter introductie en dan met zijn allen voor de buis: Het jaarlijks songfestival! We kennen veel van "onze" deelnemers nog en zeker "onze" winnaars. Het songfestival moest je zien, je keek er naar uit en had het erover. Zeker de ouderen herinneren zich nog Corrie Brokken, Teddy Scholten, de Spelbrekers, Rudy Carrel en niet te vergeten Lenny Kuhr. Elk jaar waren we er bij. Voorrondes waren nationaal en daarna ging de winnaar de Europese finale in. Tijden veranderen, zo ook het songfestival!

De vreemde wereld van: de auto

21. april 2017, door Jan Waterlander

Veel kiezers zijn ook autokopers en autobezitters zijn ook kiezers. Het zijn allemaal mensen die iets willen kunnen kiezen. Mensen die afwegingen willen maken vanuit algemeen belang en vanuit persoonlijke voorkeuren. Mensen die goede informatie en waar voor hun geld willen hebben. Het kiesgedrag van kiezers is veranderd, maar het keuze-aanbod verandert te langzaam mee en is nog steeds te beperkt.

Politieke partijen veranderen maar weining mee met veranderingen in de samenleving. Het is hoog tijd voor bezinning op de politieke verhoudingen in Nederland en hoe wij omgaan met ons bestuur. Een systeem van volksvertegenwoordiging en openbaar bestuur waarop we trots zijn en mogen zijn, maar dat blijkbaar niet meer voldoet aan de wensen van deze tijd.