Wat niet is….

29. juni 2017, door Gastblog

In deze gastblog van Johannes Beers wordt een vergelijk gemaakt tussen de grote invloed van 4 miljoen leden van de ANWB en de geringe invloed van 4 miljoen mantelzorgers. Een Mantelzorgbond zou ook in Den Haag wat in de melk te brokkelen hebben. 

Mantelzorgers hoeven dan niet meer te knokken voor het in stand houden van mantelzorgsteunpunten, maar zouden ANMB winkels in alle grote plaatsen hebben. Zoals de ANWB bewegwijzering verzorgt langs de wegen, kunnen mantelzorgers de weg naar ondersteuning, coaching, cursussen en training vinden. En het mooiste: de Respijtwacht staat dag en nacht voor de leden klaar.

Wat niet is kan nog komen!

Johannes Beers is communicatieprofessional met liefde voor Nederlandse en Friese taal en parttime werkzaam als communicatieadviseur bij Zorgbelang Fryslân.  

Aandacht voor laaggeletterdheid in Medisch Centrum Leeuwarden

28. juni 2017, door Jan Waterlander

Soms zijn mensen zich er niet van bewust dat ze laaggeletterd zijn. Als ze zich daarvan wel bewust zijn is dat niet het eerste dat ze zeggen aan de balie of op het spreekuur. Personeel in het MCL houdt hiermee rekening en dat is een goede zaak. Patiënten in eigen woorden kort laten vertellen wat ze net gehoord hebben is een eenvoudige manier om te horen of informatie goed begrepen is. Soms kost dat extra tijd, maar dat verdient zich terug. Ook als het zich niet zou terugverdienen draagt het bij aan goede persoonlijke en klantvriendelijke gezondheidszorg. En dat mag wat kosten!

Stoplicht is te snel voor oudere

26. juni 2017, door Jan Waterlander

Demografische ontwikkelingen hebben ook invloed op vergrijzing van verkeersdeelnemers en daarmee samenhangend verkeersgedrag. Veel geautomatiseerde verkeerslichten zijn zich daarvan (nog) niet bewust. Daardoor moeten veel ouderen sneller oversteken dan ze feitelijk kunnen.

Europese Culturele Senioren Pas

15. juni 2017, door Jan Waterlander

Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Wat zou het mooi zijn als er dan, als praktische uitwerking van Europees beleid, één internationale kortingskaart voor senioren is. Eén pas die faciliteiten biedt, kortingen, informatie of toegang ongeacht het land waar je vandaan komt, ongeacht het land waarin je aan cultuur deelneemt. Wat zou het mooi zijn als Fryslân zo’n pas kan introduceren in het kader van de Europese Culturele Hoofdstad. Niet als incidentele of regionale actie, maar als Europese actie.

Ganzenborden

07. juni 2017, door Gastblog

Hoe dieper je het ganzendossier induikt hoe groter de verwondering.

Dat geldt ook voor het voorstel van de provincie om de hoogte van de vergoeding van de schade veroorzaakt door ganzen naar beneden te halen, in plaats van de ganzen.

Het huidige beleid gelooft geen domme gans meer in. Regels die je niet kunt handhaven moet je niet stellen.

Help de ganzenplaag de wereld uit. Stop met fourageergebieden. Om te beginnen in Friesland.

De tiid hald gjin skoft

24. mei 2017, door Jan Waterlander

Er wordt soms veel gemeenschapsgeld geïnvesteerd op grond van onzekere lange termijn verwachtingen. Ik wil alleen investeren in wat te overzien is. In een andere nieuwe wereld mag niemand gegijzeld worden door onjuiste aannames uit het verleden!