Seniorenpostzegels

26. september 2017, door Jan Waterlander

Binnenkort staan ze weer voor de deur. Kinderen in actie voor de verkoop van kinderpostzegels. Een dergelijke actie maar dan met Seniorenpostzegels zou geen slecht idee zijn.

Au pair voor ouderen

18. juli 2017, door Jan Waterlander

Een au pair is een jeugdig persoon die bij een gezin inwoont en het gezin helpt bij de verzorging van de kinderen en het huishouden. Ze komen vaak uit het buitenland om ook een periode kennis te kunnen nemen van onze taal en cultuur. Au pair zijn is leuk en leerzaam en heeft trekken van een maatschappelijke stage. Veel ouderen hebben dezelfde behoefte aan zorg en aandacht, maar slagen er vaak niet in het juiste adres te vinden om te krijgen wat ze nodig hebben en waar ze recht op hebben.

 

Wat niet is….

29. juni 2017, door Gastblog

In deze gastblog van Johannes Beers wordt een vergelijk gemaakt tussen de grote invloed van 4 miljoen leden van de ANWB en de geringe invloed van 4 miljoen mantelzorgers. Een Mantelzorgbond zou ook in Den Haag wat in de melk te brokkelen hebben. 

Mantelzorgers hoeven dan niet meer te knokken voor het in stand houden van mantelzorgsteunpunten, maar zouden ANMB winkels in alle grote plaatsen hebben. Zoals de ANWB bewegwijzering verzorgt langs de wegen, kunnen mantelzorgers de weg naar ondersteuning, coaching, cursussen en training vinden. En het mooiste: de Respijtwacht staat dag en nacht voor de leden klaar.

Wat niet is kan nog komen!

Johannes Beers is communicatieprofessional met liefde voor Nederlandse en Friese taal en parttime werkzaam als communicatieadviseur bij Zorgbelang Fryslân.  

Aandacht voor laaggeletterdheid in Medisch Centrum Leeuwarden

28. juni 2017, door Jan Waterlander

Soms zijn mensen zich er niet van bewust dat ze laaggeletterd zijn. Als ze zich daarvan wel bewust zijn is dat niet het eerste dat ze zeggen aan de balie of op het spreekuur. Personeel in het MCL houdt hiermee rekening en dat is een goede zaak. Patiënten in eigen woorden kort laten vertellen wat ze net gehoord hebben is een eenvoudige manier om te horen of informatie goed begrepen is. Soms kost dat extra tijd, maar dat verdient zich terug. Ook als het zich niet zou terugverdienen draagt het bij aan goede persoonlijke en klantvriendelijke gezondheidszorg. En dat mag wat kosten!

Stoplicht is te snel voor oudere

26. juni 2017, door Jan Waterlander

Demografische ontwikkelingen hebben ook invloed op vergrijzing van verkeersdeelnemers en daarmee samenhangend verkeersgedrag. Veel geautomatiseerde verkeerslichten zijn zich daarvan (nog) niet bewust. Daardoor moeten veel ouderen sneller oversteken dan ze feitelijk kunnen.

Europese Culturele Senioren Pas

15. juni 2017, door Jan Waterlander

Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Wat zou het mooi zijn als er dan, als praktische uitwerking van Europees beleid, één internationale kortingskaart voor senioren is. Eén pas die faciliteiten biedt, kortingen, informatie of toegang ongeacht het land waar je vandaan komt, ongeacht het land waarin je aan cultuur deelneemt. Wat zou het mooi zijn als Fryslân zo’n pas kan introduceren in het kader van de Europese Culturele Hoofdstad. Niet als incidentele of regionale actie, maar als Europese actie.