Tips over restauratie van de participatiedemocratie in de zorg

03. november 2015, door Gastblog

Guus Schrijvers, directeur/bestuurder a.i. van Zorgbelang Fryslân signaleert dat democratie in de zorg achterloopt bij die van ruimtelijke ordening. Kennelijk vindt de samenleving inspraak over een nieuw winkelcentrum belangrijker dan over een nieuw gezondheidscentrum. Hij geeft enkele tips hoe dat verbeterd kan worden.

Hoesa een partij foar ien ûnderwerp?

29. oktober 2015, door Jan Waterlander

Op het congres van Zorgbelang kwam ik een oude bekende tegen. Bekend van een wat ik noem traditionele politieke partij en plotseling word ik weer eens geconfronteerd met het beeld van "one issue partij". Alsof 50PLUS zich maar met één onderwerp bezig houdt. Onzin natuurlijk!

Perfecte ontvangst in Holwerd

26. oktober 2015, door Pietsje Spijkstra

Vrijdag 16 oktober vertrok ik naar Holwerd, dat bij mij om de hoek ligt. Ik had een uitnodiging ontvangen van de Waddenvereniging om het 50-jarig bestaan te vieren. Het jubileumfeest was eerder die dag gestart in Harlingen, waarna de deelnemers met bussen naar Holwerd werden gebracht. In dit dorp in Noordoost Friesland hebben enkele inwoners een groots plan bedacht om de zee naar Holwerd te brengen.

Drijfvermogen

22. oktober 2015, door Jan Waterlander

Een gevolg van steeds groter wordende organisaties en instellingen is dat de afstand tussen de top van de organisatie en de klant/gebruiker steeds groter wordt. Zelf zat ik op een school met maar 1 klas per jaar en soms bij wijze van uitzondering 2. De klassen waren groter, maar de school niet. De directeur van de school heette hoofd en was een soort meewerkend voorman. Hij wist precies wat er speelde en kende alle leerlingen (en niet alleen bij naam).

Duurzaam, lineair en circulair

05. oktober 2015, door Jan Waterlander

Bijna iedereen heeft het druk met "duurzaamheid". Duurzaam betekent simpel gezegd dat je langer wilt doen met beschikbare grondstoffen. In de circulaire economie vindt hergebruik plaats. De gebruikte grondstoffen worden opnieuw gebruikt en blijven "in de keten". Circulaire economie is voor 50PLUS Fryslan een belangrijk onderwerp. Dit vanuit het perspectief gezien van huidige en toekomstige ouderen.

De juiste maat nemen!

05. oktober 2015, door Jan Waterlander

De chaos op het spoor en grote tekorten zorgen voor discussie over "onrendabele" spoorlijnen.
In dit verband worden "Leeuwarden-Stavoren" en "Leeuwarden-Harlingen" genoemd als drastisch aan te pakken lijnen. Net zoals je alle bevolkingsgroepen, of alle 5OPLUSSERS, niet dezelfde maat moet nemen, is het ook nodig om voorzieningen als openbaar vervoer de juiste maat te nemen. Wat rendabel is lijkt een objectief criterium, maar de vraag is op welke schaal dat wordt beoordeeld en welke criteria daarnaast gelden.