Michael Pye's Aan de rand van de wereld: inspiratie voor Fryslân

11. november 2015, door Pietsje Spijkstra

Woensdagavond 4 november kregen de statenleden uitleg over een nieuwe manier van werken voor wat betreft de omgevingsvisie. Daarbij kwam ook ter sprake het boek van Michael Pye, Aan de rand van de wereld, Hoe de Noordzee ons vormde. De spreker zal er mee bedoeld hebben dat wij als Friezen de rand van de Noordzee hebben gevormd.

Ambtelijke omslag in de participatiemaatschappij

05. november 2015, door Jan Waterlander

Op de Staetemerk van 4 november confronteerde ik een ambtenaar van de Provincie met ons idee om te onderzoeken of, en in welke mate, permanente bewoning van recreatiewoningen mogelijk gemaakt kan worden. We hebben daar vragen over gekregen van belanghebbenden.

Waterproof

04. november 2015, door Gastblog

Rinie van der Zanden is Statenlid van de Partij voor de Dieren in Friesland. In deze weblog geeft zij haar visie op de manier waarop de provincie zou moeten omgaan met de waterhuishouding. 

Robots in de politiek??

03. november 2015, door Jan Waterlander

"De robot wordt eerder arts of advocaat dan kapper" kopte het NRC in de Economiebijdrage van 31 oktober. De subtitel was: "Robots staan hoog op de agenda, omdat ze banen zouden inpikken, maar wat kunnen ze beter dan mensen?" Een interessante inkijk in de toekomst!

Tips over restauratie van de participatiedemocratie in de zorg

03. november 2015, door Gastblog

Guus Schrijvers, directeur/bestuurder a.i. van Zorgbelang Fryslân signaleert dat democratie in de zorg achterloopt bij die van ruimtelijke ordening. Kennelijk vindt de samenleving inspraak over een nieuw winkelcentrum belangrijker dan over een nieuw gezondheidscentrum. Hij geeft enkele tips hoe dat verbeterd kan worden.

Hoesa een partij foar ien ûnderwerp?

29. oktober 2015, door Jan Waterlander

Op het congres van Zorgbelang kwam ik een oude bekende tegen. Bekend van een wat ik noem traditionele politieke partij en plotseling word ik weer eens geconfronteerd met het beeld van "one issue partij". Alsof 50PLUS zich maar met één onderwerp bezig houdt. Onzin natuurlijk!