Leefbaarheid

18. november 2015, door Gastblog

In veel beleidsnota’s neemt leefbaarheid een prominente plek in. Het bevorderen van leefbaarheid wordt vaak als hét doel genoemd bij talloze investeringen. Maar wat precies met leefbaarheid wordt bedoeld is onduidelijk, laat staan dat achteraf kan worden gemeten of het doel bereikt is. Leefbaarheid is één van de maatschappelijke toverwoorden van de laatste jaren. Maar wat is dat eigenlijk?

Teun Meurs, huisfilosoof bij de Stichting De Bakkerij, schrijft daar het volgende over.

Digitalisering sluit veel ouderen uit!

16. november 2015, door Jan Waterlander

Veel ouderen proberen de digitalisering bij te houden. Velen lukt dat niet waardoor ze op steeds grotere achterstand komen te staan. 50PLUS Fryslân is voor een onderzoek naar laaggeletterdheid in de Provincie, maar vindt de digitalisering een nog groter probleem.

Michael Pye's Aan de rand van de wereld: inspiratie voor Fryslân

11. november 2015, door Pietsje Spijkstra

Woensdagavond 4 november kregen de statenleden uitleg over een nieuwe manier van werken voor wat betreft de omgevingsvisie. Daarbij kwam ook ter sprake het boek van Michael Pye, Aan de rand van de wereld, Hoe de Noordzee ons vormde. De spreker zal er mee bedoeld hebben dat wij als Friezen de rand van de Noordzee hebben gevormd.

Ambtelijke omslag in de participatiemaatschappij

05. november 2015, door Jan Waterlander

Op de Staetemerk van 4 november confronteerde ik een ambtenaar van de Provincie met ons idee om te onderzoeken of, en in welke mate, permanente bewoning van recreatiewoningen mogelijk gemaakt kan worden. We hebben daar vragen over gekregen van belanghebbenden.

Waterproof

04. november 2015, door Gastblog

Rinie van der Zanden is Statenlid van de Partij voor de Dieren in Friesland. In deze weblog geeft zij haar visie op de manier waarop de provincie zou moeten omgaan met de waterhuishouding. 

Robots in de politiek??

03. november 2015, door Jan Waterlander

"De robot wordt eerder arts of advocaat dan kapper" kopte het NRC in de Economiebijdrage van 31 oktober. De subtitel was: "Robots staan hoog op de agenda, omdat ze banen zouden inpikken, maar wat kunnen ze beter dan mensen?" Een interessante inkijk in de toekomst!