Ald en nij

01. januari 2019, door Jan Waterlander

Ik tink oan de minsken foar wa’t in lokkich nijjier in lúkse is en de waan fan ’e dei de realiteit. Yn dy gefallen is it better om elkoar in lokkige nije dei te winskjen. Alle dagen. Lit dat dan myn goeie foarnimmen wêze foar dit nije jier.

De tranen van Justitia

18. november 2018, door Gastblog

"Het politieke besluitvormingsproces beperkt zich steeds meer tot juridische en financiële haarkloverij. Of besluiten naast rechtmatig ook doelmatig zijn wordt alleen achteraf nog getoetst bij een bezwaarprocedure. De weg van gelijk hebben naar gelijk krijgen wordt langer, duurder, zit vol hobbels en gaten, en loopt meestal dood."

Gastblog: Dick de Vries

 

   

Mag ik even afrekenen?

30. maart 2018, door Jan Waterlander

Politiek bedrijven is niet altijd eenvoudig. Het vraagt om kennis en specifieke vaardigheden. Het kost tijd, veel tijd. Het is niet eenvoudig duidelijk te maken aan kiezers die de politiek op afstand volgen, hoe de hazen lopen. Het is moeilijk, maar van groot belang, dat je je als volksvertegenwoordiger zo verantwoord aan je kiezers, dat zij je kunnen afrekenen: Afrekenen op wat jezelf, je partij en je kiezers de moeite waard vinden om op af te rekenen...

LF2018 opening: laatste trein naar Stavoren

24. januari 2018, door Gastblog

Al een tijdje oefen ik mee met een koor dat zal zingen bij de opening van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Het wordt een spektakel, wordt ons beloofd. Dat geloof ik ook. En na de opening kan er gefeest worden, zegt men. Toch niet als je uit Sûdwest-Fryslân komt en je met openbaar vervoer wilt of moet, schrijft Rob Goedhart uit Koudum.

 

Vertrouwen en respect

10. januari 2018, door Jan Waterlander

In de Leeuwarder Courant van 6 januari 2018 wordt onder de titel "Vertrouwen en respect" uitgebreid stilgestaan bij de positie van "de coalitie" in Provinciale Staten. Daarmee wordt dan bedoeld een rekenkundige meerderheid van CDA, VVD, SP en FNP.

Denken in termen van “coalitie” en “oppositie” is bij journalisten nog steeds gangbaar, maar volstrekt niet meer van deze tijd. Vanuit het perspectief van de kiezer is het ook volstrekte onzin.

Van vertrouwen en respect is sprake als je anderen niet uitsluit, maar samen met anderen beslissingen neemt die een zo groot mogelijke meerderheid goed vindt. Je speelt het spel met z’n allen, niet met een paar. 

code rood

12. december 2017, door Jan Waterlander

Gisteren werd het zo glad op straat dat je je nauwelijks normaal kon voortbewegen. Iedereen werd geadviseerd binnen te blijven. Eén dag de deur niet uit is te overzien, maar voor een steeds grotere groep ouderen is het elke dag code rood…