Goochelen met banencijfers

10. december 2015, door Jan Waterlander

Wat is er mooier om als poltieke partij te kunnen melden dat door jouw bemoeienis het aantal banen is toegenomen. Zeker als je werkgelenheid tot inzet van beleid hebt gemaakt wil je graag pronken met resultaten. Daar is niets mis mee zolang er zuivere en betrouwbare informatie wordt gebruikt. Maar ik zie regelmatig persberichten (ook van betrouwbare instellingen als het CBS) die mooier worden uitgelegd dan ze feitelijk zijn. Er wordt gegoocheld met cijfers!

Introductie

26. november 2015, door Jan Waterlander

Introductie heeft iets in zich van het eigen maken van normen en waarden. Iets van je oriënteren en informeren. Zo is het logisch dat "nieuwe statenleden" een introductieprogramma krijgen aangeboden. Het gaat daarbij om kennis te maken met elkaar en je te oriënteren op onderdelen van het werkveld. Werkbezoeken zijn leerzaam en informatief en goed voor de contacten.

"Wat doet zo'n slimme man bij 50PLUS?"

23. november 2015, door Jan Waterlander

Via, via kreeg ik deze vraag voorgelegd. Ik vind het natuurlijk aardig om kennelijk slim te worden ingeschat, maar voor de rest liet ik de vraag liggen. Later (nu dus!) heb ik er nog eens over nagedacht. Wat doet een slimme man of vrouw bij de PvdA, het CDA, de PVV, of welke andere politieke partij?

Gjin krimp jaan

23. november 2015, door Pietsje Spijkstra

Afgelopen maandag (16-11-2015) heb ik een discussieavond over krimp bijgewoond in het gebouw van de Leeuwarder Courant. Daar was o.a. minister Blok aanwezig. We kregen van de heer Blok te horen dat hij erg weinig kan uitrichten voor wat betreft deze materie. Hij verwees alles naar onderop. Zelf dingen bedenken.

Leefbaarheid

18. november 2015, door Gastblog

In veel beleidsnota’s neemt leefbaarheid een prominente plek in. Het bevorderen van leefbaarheid wordt vaak als hét doel genoemd bij talloze investeringen. Maar wat precies met leefbaarheid wordt bedoeld is onduidelijk, laat staan dat achteraf kan worden gemeten of het doel bereikt is. Leefbaarheid is één van de maatschappelijke toverwoorden van de laatste jaren. Maar wat is dat eigenlijk?

Teun Meurs, huisfilosoof bij de Stichting De Bakkerij, schrijft daar het volgende over.

Digitalisering sluit veel ouderen uit!

16. november 2015, door Jan Waterlander

Veel ouderen proberen de digitalisering bij te houden. Velen lukt dat niet waardoor ze op steeds grotere achterstand komen te staan. 50PLUS Fryslân is voor een onderzoek naar laaggeletterdheid in de Provincie, maar vindt de digitalisering een nog groter probleem.