'Vrije stem' maakt politiek boeiender

18. december 2015, door Jan Waterlander

Ik druk me nog voorzichtig uit als ik zeg, dat er sprake is van afnemende betrokkenheid van kiesgerechtigde Nederlanders. Ondanks grote inzet van mensen en van geld in verkiezingscampagnes is de opkomst soms amper 50 procent. Steeds meer mensen lijken zich niet te herkennen in ‘hun’ volksvertegenwoordigers en maken geen gebruik (meer) van hun kiesrecht. Ook zijn er steeds meer zwevende kiezers. Het aantal partijen dat aan verkiezingen meedoet, neemt toe, evenals het aantal afsplitsingen van partijen na de verkiezingen. Dikwijls wordt dit een toenemend probleem voor het goed functioneren van onze volksvertegenwoordiging genoemd. Er is in toenemende mate behoefte aan discussie over bestuurlijke vernieuwing.

Herkenbare volksvertegenwoordigers?

16. december 2015, door Jan Waterlander

Ter overpeinzing enige informatie over verkiezingen en volksvertegenwoordiging. Kiezers stemmen niet alleen op een partij, maar ook op personen. Daarom hebben partijen doorgaans lange kandidatenlijsten. Ook de lijsttrekkers profileren zich in verkiezingstijd nadrukkelijk als dé persoon, die de kiezer wil vertegenwoordigen. Kijk maar naar de debatten, posters, flyers en uitingen in de media waarin het nadrukkelijk herkenbare personen zijn die namens hun partij de kiezers trachten te bewegen op hun te gaan stemmen.

Goochelen met banencijfers

10. december 2015, door Jan Waterlander

Wat is er mooier om als poltieke partij te kunnen melden dat door jouw bemoeienis het aantal banen is toegenomen. Zeker als je werkgelenheid tot inzet van beleid hebt gemaakt wil je graag pronken met resultaten. Daar is niets mis mee zolang er zuivere en betrouwbare informatie wordt gebruikt. Maar ik zie regelmatig persberichten (ook van betrouwbare instellingen als het CBS) die mooier worden uitgelegd dan ze feitelijk zijn. Er wordt gegoocheld met cijfers!

Introductie

26. november 2015, door Jan Waterlander

Introductie heeft iets in zich van het eigen maken van normen en waarden. Iets van je oriënteren en informeren. Zo is het logisch dat "nieuwe statenleden" een introductieprogramma krijgen aangeboden. Het gaat daarbij om kennis te maken met elkaar en je te oriënteren op onderdelen van het werkveld. Werkbezoeken zijn leerzaam en informatief en goed voor de contacten.

"Wat doet zo'n slimme man bij 50PLUS?"

23. november 2015, door Jan Waterlander

Via, via kreeg ik deze vraag voorgelegd. Ik vind het natuurlijk aardig om kennelijk slim te worden ingeschat, maar voor de rest liet ik de vraag liggen. Later (nu dus!) heb ik er nog eens over nagedacht. Wat doet een slimme man of vrouw bij de PvdA, het CDA, de PVV, of welke andere politieke partij?

Gjin krimp jaan

23. november 2015, door Pietsje Spijkstra

Afgelopen maandag (16-11-2015) heb ik een discussieavond over krimp bijgewoond in het gebouw van de Leeuwarder Courant. Daar was o.a. minister Blok aanwezig. We kregen van de heer Blok te horen dat hij erg weinig kan uitrichten voor wat betreft deze materie. Hij verwees alles naar onderop. Zelf dingen bedenken.