Aaisykje en emoasje

29. januari 2016, door Gastblog

Ditmaal in onze Gastblog niet één maar twee gasten. Het zijn Johan Tjalsma en Maaike Prins, CDA statenleden in Friesland. Deze week laaide in Friesland de discussie weer op over het al dan niet mogen rapen van kievitseieren. Johan en Maaike leggen het CDA standpunt uit en vooral hoe de discussie over dit onderwerp volgens hun gevoerd zou moeten worden. In het Fries uiteraard.  

"Lang zal ze leven......"

18. januari 2016, door Jan Waterlander

Belangstelling voor de jarige leek de voornaamste overeenkomst tussen de mensen, waarmee ik aanwezig was op een verjaardagsfeestje. Een leuk en ongedwongen feestje met voor mij veel onbekenden. Eerst was vooral de jarige onderwerp van gesprek: In een traditionele kring opstelling, beginnend met koffie en oranjekoek.

Grijze integriteit

15. januari 2016, door Jan Waterlander

Een integere persoon in relatie tot werk of het openbaar bestuur is iemand die zich houdt aan de waarden en regels die daarvoor gelden. Volgens sommigen kan 'rechtsstatelijkheid' worden gezien als een deugd voor organisaties en de mensen die er werken. Hiermee wordt bedoeld dat regels en beginselen van de rechtsstaat als leidraad kunnen dienen voor integer handelen.

Bij de beesten af!

18. december 2015, door Jan Waterlander

Op de vrijdagsmarkt in Leeuwarden tijdens mijn vaste rondje langs sympathiserende marktkooplui spreek ik uitgerekend bij de viskraam een 50PLUS stemmer die over dieren begint.

'Vrije stem' maakt politiek boeiender

18. december 2015, door Jan Waterlander

Ik druk me nog voorzichtig uit als ik zeg, dat er sprake is van afnemende betrokkenheid van kiesgerechtigde Nederlanders. Ondanks grote inzet van mensen en van geld in verkiezingscampagnes is de opkomst soms amper 50 procent. Steeds meer mensen lijken zich niet te herkennen in ‘hun’ volksvertegenwoordigers en maken geen gebruik (meer) van hun kiesrecht. Ook zijn er steeds meer zwevende kiezers. Het aantal partijen dat aan verkiezingen meedoet, neemt toe, evenals het aantal afsplitsingen van partijen na de verkiezingen. Dikwijls wordt dit een toenemend probleem voor het goed functioneren van onze volksvertegenwoordiging genoemd. Er is in toenemende mate behoefte aan discussie over bestuurlijke vernieuwing.