Gelukszoekers?

04. maart 2016, door Jan Waterlander

Ik hoor, zie en lees veel over de huidige stroom vluchtelingen. Vooral ook van mensen die niet in staat zijn om dat in perspectief te plaatsen. Ongenuanceerde uitspraken, vooroordelen en uitspraken die ook terug slaan op ons zelf. Ik denk dan: Als er wat tegen het zoeken van geluk is, wat dan? En is het zoeken van geluk een voorrecht dat alleen voor ons geldt? Enige relativering is op zijn plaats en dat zie ik gelukkig veelvuldig terug in onze Provincie. Het zou mij niet verbazen als de basis daarvan ligt in onze eigen achtergrond: Behoefte aan vrijheid en onafhankelijkheid en onze eigen zoektocht naar een gelukkig leven.  

"Burenhulp baat ouderen"

03. maart 2016, door Jan Waterlander

De constatering van het Sociaal Cultureel Planbureau over het belang van burenhulp voor ouderen op het platteland is een open deur. Als dat betekent, dat er dus een verdere toename van burenhulp zou moeten komen om steeds meer en grotere gaten te vullen die ontstaan in leefbaarheid voor ouderen is dat beschamend. Dat doet geen recht aan al die betrokken en actieve bewoners van het platteland en zeker niet aan de vele ouderen die daar wonen en geacht worden daar zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Out of the box denken

03. maart 2016, door Jan Waterlander

Dat we oude problemen nooit echt hebben opgelost komt doordat we voor elk oud probleem een nog oudere oplossing hebben gezocht. Waaraan we echt behoefte hebben is het zoeken naar nieuwe oplossingen voor oude problemen. Sterker nog: Ook nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen! Dat vraagt om creativiteit: out of the box denken.

Het jeugddebat

03. maart 2016, door Jan Waterlander

Mijn aanwezigheid bij een jeugddebat op een Hoge School wekt verbazing. De gastheer vindt het zelfs moedig dat ik er ben. Men lijkt het vreemd te vinden dat ik met jongeren debatteer terwijl ik dat volstrekt logisch vind.   

Wat als de politiek is ingehaald?

26. februari 2016, door Jan Waterlander

Er zijn voldoende aanwijzingen dat de politieke besluitvorming achter de feiten aanloopt. Dat "de macht" niet meer in handen is van de politiek en dat er autonome processen ontstaan los van de politiek. Stel nu eens, dat er door de jaren heen, door versnelde maatschappelijke ontwikkelingen, sprake is van weeffouten in onze democratische processen. Wie moeten dat dan corrigeren? En wie moeten dan over hun schaduwen heen kunnen stappen?

Dagbesteding voor bejaarden

26. februari 2016, door Gastblog

Veel basisscholen hebben ermee te maken: lege klaslokalen. Sinds 2008-2009 daalt het leerlingaantal in het basisonderwijs. Vooral in Limburg en Zeeland heeft de krimp hard toegeslagen en nadert nu Friesland. In het voortgezet onderwijs komt die daling eraan. Maar wat doe je met een leeg lokaal? Creativiteit blijkt een oplossing. Frank Beenen, directeur van basisschool Het Spick in het Limburgse Beesel, vertelt over zijn ervaringen.