"Ze kosten ons miljarden"

18. maart 2016, door Jan Waterlander

Regelmatig verschijnen er in de media ramingen over wat vluchtelingen "ons" kosten. Het zou over miljarden kunnen gaan. Van ouderen wordt dikwijls hetzelfde gezegd: "de vergrijzing kost ons miljarden". Maar ook geld dat wordt uitgegeven voor ouderen komt niet in hun spaarpot. Het levert "ons" banen op, inkomen, en inkomsten uit belastingen. Maatregelen die ertoe leiden, dat veel gepensioneerden er al jaren op achteruit gaan, zijn wat dat betreft niet alleen in ethisch opzicht verwerpelijk, maar ook in economisch opzicht!

De boeren partij

17. maart 2016, door Jan Waterlander

Ooit hadden we in Nederland een boeren partij. De Boerenpartij suggereerde op te komen voor de boeren en kwam met boerenverstand de Tweede Kamer in. Inmiddels worden de boerenbelangen dwars door politieke partijen in de Volksvertegenwoordiging behartigd. Alle partijen die boeren in hun midden hebben, hebben ook ouderen in hun midden. De boeren laten van zich horen. Nu de ouderen nog!

We hebben chaos nodig!

10. maart 2016, door Gastblog

Onze gastblog is ditmaal geschreven door Guus van der Berg, Algemeen directeur van de Provincie Fryslân. In zijn Nieuwjaarstoespraak hield hij een verrassend pleidooi voor organisatorische chaos. "Minder control brengt wellicht onzekerheid, wanorde misschien, chaos wellicht, maar ook ruimte. En ruimte is een voorwaarde voor innovatie, voor vernieuwing."  

Ruim baan voor "Us Heit"

10. maart 2016, door Jan Waterlander

Met "Us Heit" bedoel ik niet het Friese biermerk of restaurant in Leeuwarden en ook niet Stadhouder Willem Lodewijk, maar de tegenhanger van Us Mem: It Fryske Hynder! Ik vind dat paarden in Friesland en het Friese paard in het bijzonder enorm ondergewaardeerd worden. Us Heit en met hem alle paarden en paardenliefhebbers in Friesland hebben recht op meer aandacht!

Op de markt is je gulden een daalder waard!

09. maart 2016, door Jan Waterlander

Als warenhuizen niet van deze tijd zijn dan zou dat toch ook zeker voor de markt moeten gelden. Toch overleeft de markt. Veel aspecten van de samenleving worden weerspiegeld op de markt en als je oplet merk je hoeveel politiek gekleurde opvattingen worden uitgewisseld. De markt is een sociale ontmoetingsplaats. Bij uitstek ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Alleen daarom al is op de markt je gulden een daalder waard!

Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe maatregelen

05. maart 2016, door Jan Waterlander

Willen we goed reageren op echt nieuwe ontwikkelingen dan zijn ook echt nieuwe maatregelen nodig willen we dichter bij echte oplossingen komen. Te vaak wordt nu een keuze gemaakt uit het repertoire aan mogelijke maatregelen waaruit we in het verleden met succes konden kiezen. Dit leidt dikwijls niet meer tot echte oplossingen. Over nieuwe problemen moet op snelle wijze besloten kunnen worden. Dit vraagt van politici, dat ze over eigen schaduwen heen kunnen springen en los van verkiezingsretoriek stappen willen zetten en daar voortdurend over in gesprek blijven met hun achterban.