Bezit van het maatschappelijk middenveld

28. april 2016, door Jan Waterlander

Bij vrijwilligerswerk in algemeen maatschappelijke organisaties, veelal draaiend op overheidssubsidies, gaat het niet alleen om inzet, betrokkenheid en kwaliteit. Ook de politieke kleur blijkt een rol van betekenis te spelen. Best vreemd dat in een open en democratische samenleving, je voor de ene politieke voorkeur kunt uitkomen en dan van harte welkom bent, en de andere politieke voorkeur maar beter kunt verzwijgen omdat je anders uitgesloten wordt.

De verloren stem

22. april 2016, door Jan Waterlander

Op de climax van de verkiezingscampagne stelt een doorgaans zich niet dom gedragende journalist mij, nota bene in een life uitzending, de volgende vraag: "Is een stem op een kleine partij niet een verloren stem?" Natuurlijk ontken ik dat! Alsof een abonnement op de Leeuwarder Courant een effectieve manier is om via oud papier je wijkvereniging te steunen... Dat een stem op een grote partij eerder een verloren stem is, blijkt maar al te vaak als je ziet dat de partij waarop jij bewust hebt gestemd na de verkiezingen een coalitie-akkoord sluit met een partij waarvan jij niets moet hebben. Dat was dus een verloren stem!

De smaak van minder...

15. april 2016, door Jan Waterlander

Het is een bekend verschijnsel. De eetlust van oudere mensen neemt af. De eetlust, deels bepaald door smaak en ook in belangrijke mate door geur, verandert met de jaren. Vaak wordt gedacht dat ouderen ook minder nodig hebben, maar wat ze wel nodig hebben schiet er vaak bij in. Het aantal ouderen met ondervoedings- en uitdrogingsverschijnselen neemt toe, met alle gevolgen van dien. Het is heel goed mogelijk daarmee rekening te houden. Maar gebeurt dat ook?

Ouderen slecht voorbereid op zelfstandig wonen

15. april 2016, door Gastblog

In deze gastblog vertelt Coen Staal, secretaris van de Stichting Zilver Wonen Weken, over een onderzoek waaruit blijkt, dat ouderen graag zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen, maar zich niet goed bewust zijn van de maatregelen die ze daarvoor moeten nemen.

Stichting ZWW is in april 2015 opgericht met het doel om ouderen zich bewust te maken van hun (woon)situatie en van de noodzaak om vooruit te kijken. Initiatiefnemers zijn ANBO, SecuCare en Somfy. De stichting wordt ondersteund door de ministeries van Binnenlandse Zaken en VWS.     

Europese herindeling?

11. april 2016, door Jan Waterlander

Gemeentelijke herindeling lijkt nooit afgerond. Er lijkt schaalvergroting nodig. In Fryslân wordt gesuggereerd, dat een gemeente toch al gauw uit 100.000 inwoners moet bestaan, vanwege "bestuurskracht". Om dat voorelkaar te krijgen worden soms gemeenten  "gewoon aan elkaar geplakt".