Folks-tuntsjes

01. juli 2016, door Jan Waterlander

De volkstuin bracht je dichter bij de natuur. Veel mensen hadden het spitten, onkruid wieden en liefdevol verwijderen van vooral slakken en bladluis daar graag voor over. Uren waren daarmee gemoeid.

De volkstuin had en heeft ook een sociale functie. Je had volkstuin buren en het werk werd regelmatig onderbroken door gesprekken over de groei en de overweldigende oogst, maar ook over wat mensen bezighield en wat in het nieuws was.

Terugdenkend aan de volkstuin, de charme, de gezondheid en de waarde ervan, is het op zijn minst merkwaardig dat niet elke tuin voor een deel uit moestuin bestaat. Er is aandacht voor gezond eten, natuur en milieu en eigen initiatief, maar aan eenvoudige toepassingen in de eigen achtertuin ontbreekt het vaak.

De arbeidsmarkt voor 50PLUSsers

29. juni 2016, door Gastblog

Gastblog door Ingrid Weening.

Ingrid heeft veel ervaring opgedaan met managementvraagstukken op het gebied van strategie, bedrijfsvoering en personele invulling. Tijdens haar Masteronderzoek naar de werkmotivatie van oudere werknemers kreeg zij breder inzicht in de mogelijkheden die oudere werknemers bieden voor werkgevers en de arbeidsmarkt. Haar missie is ook werkgevers hiervan te overtuigen! 

Krantenspinsels

24. juni 2016, door Gastblog

Angst voor de gevolgen van de Brexit doet de aandelenkoersen geen goed. Maar kijken de 200.000 grootaandeelhouders ook naar het begrip democratie, voor zover dat woord nog iets waard is? Bemoeizucht van een niet democratisch gekozen Brussel is een bedreiging voor beleid op langere termijn en het welzijn van de gewone burgers. Een Nexit zou een aanzet kunnen worden een geheel ander staatsbestel in te voeren. Een staatsbestel waar volksvertegenwoordigers en professionals de voorkeur krijgen boven carrière politici die elkaar alle ballen toespelen.

Gastblog Rients Hofstra        

In nood tijdig in het ziekenhuis

22. juni 2016, door Jan Waterlander

Voor ambulances worden normtijden gehanteerd voor het moment van melding bij 112 en het bereiken van het ziekenhuis. Hoeveel tijd aan een melding voorafging en of daardoor het ziekenhuis te laat werd bereikt zijn geen cijfers van. Ook niet van situaties dat mensen niet meer in staat waren 112 te bellen. Met steeds meer alleen en langer thuis wonende ouderen is het belangrijk álle seconden te tellen als elke seconde telt.

 

Wat doen pensioenfondsen met ons geld?

17. juni 2016, door Jan Waterlander

Begin dit jaar beschikte het ABP over zo'n 350 miljard (= 9 nullen!) aan belegd vermogen. "Belegd vermogen" want al dat geld ligt niet in een mega kluis, maar is belegd. In zo'n 100 landen zijn duizenden beleggingen gedaan die een rendement opleveren van zo'n 100 miljoen per dag!

Niet vreemd dus, dat veel mensen zich afvragen waarom de pensioenen al jaren niet geïndexeerd zijn, en waarom "ons" geld en het rendement daarop niet méér in Nederland wordt geïnvesteerd ten behoeve van onszelf?   

Pas op voor zetelrovers!

16. juni 2016, door Jan Waterlander

Politieke partijen willen zoveel mogelijk zetels veroveren op andere partijen. Kosten nog moeite worden gespaard en er ontstaat een strategisch spel om de gunst van de kiezer. Meer zetels levert meer macht en invloed op en niet onbelangrijk meer subsidie. Wat de één meer heeft, heeft de ander minder! Zo werkt dat! Daarmee kun je met recht zeggen dat er zetels moeten worden geroofd!