Filter is actief:
U bekijkt nu enkel weblogs van Jan Waterlander

Het gaat om meer dan vergrijzing

08. juli 2016, door Jan Waterlander

Vergrijzing wordt als verschijnsel wel gesignaleerd, maar het gaat om meer dan vergrijzing alleen, en niet alleen hoe de huidige ouderen daarop reageren maar elke leeftijdsgroep.

Overheden zetten een stap in de goede richting als ze het mensen makkelijker maken om initiatieven te ontplooien. Een inwonersvriendelijke benadering die ruimte biedt en grenzen stelt en niet vooral beperkingen oplegt. Dat geldt niet alleen voor de overheid. Ook voor maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven is een leeftijdsbewuste klantvriendelijkheid gewenst en op zijn plaats.

Dan maar de bak in!

07. juli 2016, door Jan Waterlander

Uit cijfers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat er steeds meer ouderen in de gevangenis belanden. Het schijnt zelfs een nieuwe trend: ouderen met weinig geld kiezen eerder voor een verblijf in de gevangenis (met kost en inwoning) dan dat ze hun openstaande verkeersboetes betalen. De bekende Friese advocaat Wim Anker pleit voor een Seniorenvleugel in gevangenissen. Dat klinkt gek, maar niet onlogisch. Het hoeft niet zo te zijn dat het verblijf in een gevangenis voor ouderen extra aantrekkelijk wordt gemaakt. Rekening houden met specifieke kenmerken is wat anders. Dat geldt in de bak net zo goed als er buiten!

Winkelen met 50plus en 50min bril

06. juli 2016, door Jan Waterlander

De uitstraling van vrijwel elke winkel is gericht op jongeren. Het zijn de kleuren, maten, muziek op straat, het personeel en het assortiment. Ouderen mogen dan gemiddeld minder uitgeven aan kleding en schoeisel, ze worden ook nauwelijks op ideeën gebracht of uitgenodigd door de middenstand. Hoe is het toch mogelijk dat het assortiment niet wordt aangepast? Andere verlichting, andere muziek, ouder personeel en meer ruimte in paskamers kan drempelverlagend werken. Om het over de echte drempels nog maar niet te hebben. Wat jammer voor een belangrijke en groter wordende groep klanten. Maar ook wat jammer voor de middenstand, voor het straatbeeld en onze economie!  

Folks-tuntsjes

01. juli 2016, door Jan Waterlander

De volkstuin bracht je dichter bij de natuur. Veel mensen hadden het spitten, onkruid wieden en liefdevol verwijderen van vooral slakken en bladluis daar graag voor over. Uren waren daarmee gemoeid.

De volkstuin had en heeft ook een sociale functie. Je had volkstuin buren en het werk werd regelmatig onderbroken door gesprekken over de groei en de overweldigende oogst, maar ook over wat mensen bezighield en wat in het nieuws was.

Terugdenkend aan de volkstuin, de charme, de gezondheid en de waarde ervan, is het op zijn minst merkwaardig dat niet elke tuin voor een deel uit moestuin bestaat. Er is aandacht voor gezond eten, natuur en milieu en eigen initiatief, maar aan eenvoudige toepassingen in de eigen achtertuin ontbreekt het vaak.

In nood tijdig in het ziekenhuis

22. juni 2016, door Jan Waterlander

Voor ambulances worden normtijden gehanteerd voor het moment van melding bij 112 en het bereiken van het ziekenhuis. Hoeveel tijd aan een melding voorafging en of daardoor het ziekenhuis te laat werd bereikt zijn geen cijfers van. Ook niet van situaties dat mensen niet meer in staat waren 112 te bellen. Met steeds meer alleen en langer thuis wonende ouderen is het belangrijk álle seconden te tellen als elke seconde telt.

 

Wat doen pensioenfondsen met ons geld?

17. juni 2016, door Jan Waterlander

Begin dit jaar beschikte het ABP over zo'n 350 miljard (= 9 nullen!) aan belegd vermogen. "Belegd vermogen" want al dat geld ligt niet in een mega kluis, maar is belegd. In zo'n 100 landen zijn duizenden beleggingen gedaan die een rendement opleveren van zo'n 100 miljoen per dag!

Niet vreemd dus, dat veel mensen zich afvragen waarom de pensioenen al jaren niet geïndexeerd zijn, en waarom "ons" geld en het rendement daarop niet méér in Nederland wordt geïnvesteerd ten behoeve van onszelf?