Filter is actief:
U bekijkt nu enkel weblogs van Jan Waterlander

Au pair voor ouderen

18. juli 2017, door Jan Waterlander

Een au pair is een jeugdig persoon die bij een gezin inwoont en het gezin helpt bij de verzorging van de kinderen en het huishouden. Ze komen vaak uit het buitenland om ook een periode kennis te kunnen nemen van onze taal en cultuur. Au pair zijn is leuk en leerzaam en heeft trekken van een maatschappelijke stage. Veel ouderen hebben dezelfde behoefte aan zorg en aandacht, maar slagen er vaak niet in het juiste adres te vinden om te krijgen wat ze nodig hebben en waar ze recht op hebben.

 

Aandacht voor laaggeletterdheid in Medisch Centrum Leeuwarden

28. juni 2017, door Jan Waterlander

Soms zijn mensen zich er niet van bewust dat ze laaggeletterd zijn. Als ze zich daarvan wel bewust zijn is dat niet het eerste dat ze zeggen aan de balie of op het spreekuur. Personeel in het MCL houdt hiermee rekening en dat is een goede zaak. Patiënten in eigen woorden kort laten vertellen wat ze net gehoord hebben is een eenvoudige manier om te horen of informatie goed begrepen is. Soms kost dat extra tijd, maar dat verdient zich terug. Ook als het zich niet zou terugverdienen draagt het bij aan goede persoonlijke en klantvriendelijke gezondheidszorg. En dat mag wat kosten!

Stoplicht is te snel voor oudere

26. juni 2017, door Jan Waterlander

Demografische ontwikkelingen hebben ook invloed op vergrijzing van verkeersdeelnemers en daarmee samenhangend verkeersgedrag. Veel geautomatiseerde verkeerslichten zijn zich daarvan (nog) niet bewust. Daardoor moeten veel ouderen sneller oversteken dan ze feitelijk kunnen.

Europese Culturele Senioren Pas

15. juni 2017, door Jan Waterlander

Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Wat zou het mooi zijn als er dan, als praktische uitwerking van Europees beleid, één internationale kortingskaart voor senioren is. Eén pas die faciliteiten biedt, kortingen, informatie of toegang ongeacht het land waar je vandaan komt, ongeacht het land waarin je aan cultuur deelneemt. Wat zou het mooi zijn als Fryslân zo’n pas kan introduceren in het kader van de Europese Culturele Hoofdstad. Niet als incidentele of regionale actie, maar als Europese actie.

De tiid hald gjin skoft

24. mei 2017, door Jan Waterlander

Er wordt soms veel gemeenschapsgeld geïnvesteerd op grond van onzekere lange termijn verwachtingen. Ik wil alleen investeren in wat te overzien is. In een andere nieuwe wereld mag niemand gegijzeld worden door onjuiste aannames uit het verleden!

 

Wie zal dat een ZORG zijn?

18. mei 2017, door Jan Waterlander

Al jaren kom ik zo nu en dan in een relatief klein ziekenhuis in de omgeving. Ik was tevreden en bleef er mijn afspraken maken nadat ik verhuisd was. Ik was vooraf digitaal gewaarschuwd dat er iets was veranderd toen ik er laatst voor een eenvoudige controle naartoe ging...