Filter is actief:
U bekijkt nu enkel weblogs van Jan Waterlander

Europese Culturele Senioren Pas

15. juni 2017, door Jan Waterlander

Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Wat zou het mooi zijn als er dan, als praktische uitwerking van Europees beleid, één internationale kortingskaart voor senioren is. Eén pas die faciliteiten biedt, kortingen, informatie of toegang ongeacht het land waar je vandaan komt, ongeacht het land waarin je aan cultuur deelneemt. Wat zou het mooi zijn als Fryslân zo’n pas kan introduceren in het kader van de Europese Culturele Hoofdstad. Niet als incidentele of regionale actie, maar als Europese actie.

De tiid hald gjin skoft

24. mei 2017, door Jan Waterlander

Er wordt soms veel gemeenschapsgeld geïnvesteerd op grond van onzekere lange termijn verwachtingen. Ik wil alleen investeren in wat te overzien is. In een andere nieuwe wereld mag niemand gegijzeld worden door onjuiste aannames uit het verleden!

 

Wie zal dat een ZORG zijn?

18. mei 2017, door Jan Waterlander

Al jaren kom ik zo nu en dan in een relatief klein ziekenhuis in de omgeving. Ik was tevreden en bleef er mijn afspraken maken nadat ik verhuisd was. Ik was vooraf digitaal gewaarschuwd dat er iets was veranderd toen ik er laatst voor een eenvoudige controle naartoe ging... 

De race

16. mei 2017, door Jan Waterlander

Nee, niet de zoveelste verwachtingsvolle race van Max Verstappen. Ook niet te snelle auto’s in de stad en omliggende platteland. Nee, de race van sommige oudjes op hun scootmobiels! Ik kijk met waardering naar de manier waarop mensen daarop anticiperen.

Libjend Erfguod in KH 2018?

10. mei 2017, door Jan Waterlander

Bij cultuur wordt vaak gedacht aan muziek, toneel, dans, film, literatuur en (schilder) kunst. Zo ook bij Kulturele Haedsted 2018. Veel minder aandacht is er voor "levend erfgoed" zoals Friese land- en tuinbouw gewassen en dieren. Levend erfgoed is belangrijk, voor later en nu, want het typeert een deel van onze cultuur.

Het is wel begrijpelijk dat bij Leeuwarden Kulturele Haedsted 2018 niet direct een plaats wordt ingeruimd voor Fries levend erfgoed. Maar het zou jammer zijn als we, in 2018 en daarna, er niet in slagen ons levend erfgoed te koesteren.

Hoera een songfestival om naar uit te zien!

03. mei 2017, door Jan Waterlander

Het Eurovisiedeuntje met bijbehorend beeldscherm ter introductie en dan met zijn allen voor de buis: Het jaarlijks songfestival! We kennen veel van "onze" deelnemers nog en zeker "onze" winnaars. Het songfestival moest je zien, je keek er naar uit en had het erover. Zeker de ouderen herinneren zich nog Corrie Brokken, Teddy Scholten, de Spelbrekers, Rudy Carrel en niet te vergeten Lenny Kuhr. Elk jaar waren we er bij. Voorrondes waren nationaal en daarna ging de winnaar de Europese finale in. Tijden veranderen, zo ook het songfestival!