Filter is actief:
U bekijkt nu enkel weblogs van Jan Waterlander

Staten mores en sores

11. februari 2016, door Jan Waterlander

Om recht te doen aan politiek bestuurlijke verhoudingen in een dualistisch bestel is er een verandering nodig in de mores van Provinciale Staten van Fryslan. Het zal ook wezenlijk bijdragen aan herkenbaarheid voor de kiezers en het politiek debat een stuk levendiger maken.

Bisten en âlderein

09. februari 2016, door Jan Waterlander

Vanuit de auto kenden ze de weg naar het verzorgingshuis probleemloos. Een streep! Naar binnen en meteen op schoot! Onze hondjes gingen op bezoek en pas daarna werden wij begroet. De aandacht over en weer was ontroerend. Mijn moeder hoefde niks te zeggen als ze opstond en ze werd al gevolgd naar een hapje uit de koelkast.

Politieke tunnelvisies

29. januari 2016, door Jan Waterlander

Van een tunnelvisie is sprake als bij een onderwerp alle aanwijzingen worden bezien vanuit een als juist aangenomen vooronderstelling, waardoor andere verklaringen en mogelijkheden over het hoofd worden gezien. "Je beweegt je als het ware in een tunnel, gericht op die ene uitgang: Het eind van de tunnel!"  Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat daarvan in de politiek dikwijls sprake is.

"Lang zal ze leven......"

18. januari 2016, door Jan Waterlander

Belangstelling voor de jarige leek de voornaamste overeenkomst tussen de mensen, waarmee ik aanwezig was op een verjaardagsfeestje. Een leuk en ongedwongen feestje met voor mij veel onbekenden. Eerst was vooral de jarige onderwerp van gesprek: In een traditionele kring opstelling, beginnend met koffie en oranjekoek.

Grijze integriteit

15. januari 2016, door Jan Waterlander

Een integere persoon in relatie tot werk of het openbaar bestuur is iemand die zich houdt aan de waarden en regels die daarvoor gelden. Volgens sommigen kan 'rechtsstatelijkheid' worden gezien als een deugd voor organisaties en de mensen die er werken. Hiermee wordt bedoeld dat regels en beginselen van de rechtsstaat als leidraad kunnen dienen voor integer handelen.