Filter is actief:
U bekijkt nu enkel weblogs van Jan Waterlander

Wat als de politiek is ingehaald?

26. februari 2016, door Jan Waterlander

Er zijn voldoende aanwijzingen dat de politieke besluitvorming achter de feiten aanloopt. Dat "de macht" niet meer in handen is van de politiek en dat er autonome processen ontstaan los van de politiek. Stel nu eens, dat er door de jaren heen, door versnelde maatschappelijke ontwikkelingen, sprake is van weeffouten in onze democratische processen. Wie moeten dat dan corrigeren? En wie moeten dan over hun schaduwen heen kunnen stappen?

Provinciale invloed op pensioenen

11. februari 2016, door Jan Waterlander

Veel 50pluskiezers hebben op 50PLUS gestemd omdat ze zich zorgen maken over hun inkomen. Ze zijn teleurgesteld in de andere politieke partijen die maatregelen achterwege laten om te bevorderen dat ouderen krijgen waar ze recht op hebben. Als fractie in Provinciale Staten gaan we niet over pensioenen of de AOW. Toch spreken kiezers ons regelmatig aan op wat we doen in Provinciale Staten, maar ook wat wij in de Tweede en Eerste Kamer doen voor "ons pensioen". En zo hoort het!     

Staten mores en sores

11. februari 2016, door Jan Waterlander

Om recht te doen aan politiek bestuurlijke verhoudingen in een dualistisch bestel is er een verandering nodig in de mores van Provinciale Staten van Fryslan. Het zal ook wezenlijk bijdragen aan herkenbaarheid voor de kiezers en het politiek debat een stuk levendiger maken.

Bisten en âlderein

09. februari 2016, door Jan Waterlander

Vanuit de auto kenden ze de weg naar het verzorgingshuis probleemloos. Een streep! Naar binnen en meteen op schoot! Onze hondjes gingen op bezoek en pas daarna werden wij begroet. De aandacht over en weer was ontroerend. Mijn moeder hoefde niks te zeggen als ze opstond en ze werd al gevolgd naar een hapje uit de koelkast.

Politieke tunnelvisies

29. januari 2016, door Jan Waterlander

Van een tunnelvisie is sprake als bij een onderwerp alle aanwijzingen worden bezien vanuit een als juist aangenomen vooronderstelling, waardoor andere verklaringen en mogelijkheden over het hoofd worden gezien. "Je beweegt je als het ware in een tunnel, gericht op die ene uitgang: Het eind van de tunnel!"  Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat daarvan in de politiek dikwijls sprake is.