Filter is actief:
U bekijkt nu enkel weblogs van Jan Waterlander

"Burenhulp baat ouderen"

03. maart 2016, door Jan Waterlander

De constatering van het Sociaal Cultureel Planbureau over het belang van burenhulp voor ouderen op het platteland is een open deur. Als dat betekent, dat er dus een verdere toename van burenhulp zou moeten komen om steeds meer en grotere gaten te vullen die ontstaan in leefbaarheid voor ouderen is dat beschamend. Dat doet geen recht aan al die betrokken en actieve bewoners van het platteland en zeker niet aan de vele ouderen die daar wonen en geacht worden daar zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Out of the box denken

03. maart 2016, door Jan Waterlander

Dat we oude problemen nooit echt hebben opgelost komt doordat we voor elk oud probleem een nog oudere oplossing hebben gezocht. Waaraan we echt behoefte hebben is het zoeken naar nieuwe oplossingen voor oude problemen. Sterker nog: Ook nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen! Dat vraagt om creativiteit: out of the box denken.

Het jeugddebat

03. maart 2016, door Jan Waterlander

Mijn aanwezigheid bij een jeugddebat op een Hoge School wekt verbazing. De gastheer vindt het zelfs moedig dat ik er ben. Men lijkt het vreemd te vinden dat ik met jongeren debatteer terwijl ik dat volstrekt logisch vind.   

Wat als de politiek is ingehaald?

26. februari 2016, door Jan Waterlander

Er zijn voldoende aanwijzingen dat de politieke besluitvorming achter de feiten aanloopt. Dat "de macht" niet meer in handen is van de politiek en dat er autonome processen ontstaan los van de politiek. Stel nu eens, dat er door de jaren heen, door versnelde maatschappelijke ontwikkelingen, sprake is van weeffouten in onze democratische processen. Wie moeten dat dan corrigeren? En wie moeten dan over hun schaduwen heen kunnen stappen?

Provinciale invloed op pensioenen

11. februari 2016, door Jan Waterlander

Veel 50pluskiezers hebben op 50PLUS gestemd omdat ze zich zorgen maken over hun inkomen. Ze zijn teleurgesteld in de andere politieke partijen die maatregelen achterwege laten om te bevorderen dat ouderen krijgen waar ze recht op hebben. Als fractie in Provinciale Staten gaan we niet over pensioenen of de AOW. Toch spreken kiezers ons regelmatig aan op wat we doen in Provinciale Staten, maar ook wat wij in de Tweede en Eerste Kamer doen voor "ons pensioen". En zo hoort het!