Filter is actief:
U bekijkt nu enkel weblogs van Jan Waterlander

Op de markt is je gulden een daalder waard!

09. maart 2016, door Jan Waterlander

Als warenhuizen niet van deze tijd zijn dan zou dat toch ook zeker voor de markt moeten gelden. Toch overleeft de markt. Veel aspecten van de samenleving worden weerspiegeld op de markt en als je oplet merk je hoeveel politiek gekleurde opvattingen worden uitgewisseld. De markt is een sociale ontmoetingsplaats. Bij uitstek ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Alleen daarom al is op de markt je gulden een daalder waard!

Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe maatregelen

05. maart 2016, door Jan Waterlander

Willen we goed reageren op echt nieuwe ontwikkelingen dan zijn ook echt nieuwe maatregelen nodig willen we dichter bij echte oplossingen komen. Te vaak wordt nu een keuze gemaakt uit het repertoire aan mogelijke maatregelen waaruit we in het verleden met succes konden kiezen. Dit leidt dikwijls niet meer tot echte oplossingen. Over nieuwe problemen moet op snelle wijze besloten kunnen worden. Dit vraagt van politici, dat ze over eigen schaduwen heen kunnen springen en los van verkiezingsretoriek stappen willen zetten en daar voortdurend over in gesprek blijven met hun achterban.  

Gelukszoekers?

04. maart 2016, door Jan Waterlander

Ik hoor, zie en lees veel over de huidige stroom vluchtelingen. Vooral ook van mensen die niet in staat zijn om dat in perspectief te plaatsen. Ongenuanceerde uitspraken, vooroordelen en uitspraken die ook terug slaan op ons zelf. Ik denk dan: Als er wat tegen het zoeken van geluk is, wat dan? En is het zoeken van geluk een voorrecht dat alleen voor ons geldt? Enige relativering is op zijn plaats en dat zie ik gelukkig veelvuldig terug in onze Provincie. Het zou mij niet verbazen als de basis daarvan ligt in onze eigen achtergrond: Behoefte aan vrijheid en onafhankelijkheid en onze eigen zoektocht naar een gelukkig leven.  

"Burenhulp baat ouderen"

03. maart 2016, door Jan Waterlander

De constatering van het Sociaal Cultureel Planbureau over het belang van burenhulp voor ouderen op het platteland is een open deur. Als dat betekent, dat er dus een verdere toename van burenhulp zou moeten komen om steeds meer en grotere gaten te vullen die ontstaan in leefbaarheid voor ouderen is dat beschamend. Dat doet geen recht aan al die betrokken en actieve bewoners van het platteland en zeker niet aan de vele ouderen die daar wonen en geacht worden daar zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Out of the box denken

03. maart 2016, door Jan Waterlander

Dat we oude problemen nooit echt hebben opgelost komt doordat we voor elk oud probleem een nog oudere oplossing hebben gezocht. Waaraan we echt behoefte hebben is het zoeken naar nieuwe oplossingen voor oude problemen. Sterker nog: Ook nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen! Dat vraagt om creativiteit: out of the box denken.

Het jeugddebat

03. maart 2016, door Jan Waterlander

Mijn aanwezigheid bij een jeugddebat op een Hoge School wekt verbazing. De gastheer vindt het zelfs moedig dat ik er ben. Men lijkt het vreemd te vinden dat ik met jongeren debatteer terwijl ik dat volstrekt logisch vind.