Filter is actief:
U bekijkt nu enkel weblogs van Jan Waterlander

Rouadvertinsjes

26. maart 2016, door Jan Waterlander

Op samar in dei tel ik mear as tritich, oer meardere siden: rouadvertinsjes. Myn eagen gean der altyd oer. Ken ik immen? Hoe âld bin se wurden? Ken ik neibesteanden? Wêr ha se wenne? Wêr wennen se no? Rouadvertinsjes stean tichter bij wêr't wy ús yn'e polityk mei dwaande hâlde dan jo tinke...

 

Spultsje dwaan?

24. maart 2016, door Jan Waterlander

Sa gau as it mar efkes koe kamen de spultsjes út de kast. Om de tafel: kaarte, monopoly, ganzenbord, mens erger je niet, of allegearre om de sjoelbak. Spultsjes net om de tiid te deadzjen, mar foar de gesellichheid en fanút belutsenheid. De spultsjes kultuer is feroare. Mar hoe sit dat mei de behoefte dy wy hiene oan it dwaan fan spultsjes? Is dy ferdwûn? 

Dia-avond

23. maart 2016, door Jan Waterlander

De stoelen zijn aangeschoven, het scherm en de projector staan klaar. Gordijnen dicht, licht uit, de dia-avond kan beginnen! Weet u het nog?  

"Ze kosten ons miljarden"

18. maart 2016, door Jan Waterlander

Regelmatig verschijnen er in de media ramingen over wat vluchtelingen "ons" kosten. Het zou over miljarden kunnen gaan. Van ouderen wordt dikwijls hetzelfde gezegd: "de vergrijzing kost ons miljarden". Maar ook geld dat wordt uitgegeven voor ouderen komt niet in hun spaarpot. Het levert "ons" banen op, inkomen, en inkomsten uit belastingen. Maatregelen die ertoe leiden, dat veel gepensioneerden er al jaren op achteruit gaan, zijn wat dat betreft niet alleen in ethisch opzicht verwerpelijk, maar ook in economisch opzicht!

De boeren partij

17. maart 2016, door Jan Waterlander

Ooit hadden we in Nederland een boeren partij. De Boerenpartij suggereerde op te komen voor de boeren en kwam met boerenverstand de Tweede Kamer in. Inmiddels worden de boerenbelangen dwars door politieke partijen in de Volksvertegenwoordiging behartigd. Alle partijen die boeren in hun midden hebben, hebben ook ouderen in hun midden. De boeren laten van zich horen. Nu de ouderen nog!

Ruim baan voor "Us Heit"

10. maart 2016, door Jan Waterlander

Met "Us Heit" bedoel ik niet het Friese biermerk of restaurant in Leeuwarden en ook niet Stadhouder Willem Lodewijk, maar de tegenhanger van Us Mem: It Fryske Hynder! Ik vind dat paarden in Friesland en het Friese paard in het bijzonder enorm ondergewaardeerd worden. Us Heit en met hem alle paarden en paardenliefhebbers in Friesland hebben recht op meer aandacht!