Filter is actief:
U bekijkt nu enkel weblogs van Jan Waterlander

De verloren stem

22. april 2016, door Jan Waterlander

Op de climax van de verkiezingscampagne stelt een doorgaans zich niet dom gedragende journalist mij, nota bene in een life uitzending, de volgende vraag: "Is een stem op een kleine partij niet een verloren stem?" Natuurlijk ontken ik dat! Alsof een abonnement op de Leeuwarder Courant een effectieve manier is om via oud papier je wijkvereniging te steunen... Dat een stem op een grote partij eerder een verloren stem is, blijkt maar al te vaak als je ziet dat de partij waarop jij bewust hebt gestemd na de verkiezingen een coalitie-akkoord sluit met een partij waarvan jij niets moet hebben. Dat was dus een verloren stem!

De smaak van minder...

15. april 2016, door Jan Waterlander

Het is een bekend verschijnsel. De eetlust van oudere mensen neemt af. De eetlust, deels bepaald door smaak en ook in belangrijke mate door geur, verandert met de jaren. Vaak wordt gedacht dat ouderen ook minder nodig hebben, maar wat ze wel nodig hebben schiet er vaak bij in. Het aantal ouderen met ondervoedings- en uitdrogingsverschijnselen neemt toe, met alle gevolgen van dien. Het is heel goed mogelijk daarmee rekening te houden. Maar gebeurt dat ook?

Europese herindeling?

11. april 2016, door Jan Waterlander

Gemeentelijke herindeling lijkt nooit afgerond. Er lijkt schaalvergroting nodig. In Fryslân wordt gesuggereerd, dat een gemeente toch al gauw uit 100.000 inwoners moet bestaan, vanwege "bestuurskracht". Om dat voorelkaar te krijgen worden soms gemeenten  "gewoon aan elkaar geplakt".

Aftrainen voor 20.3!

06. april 2016, door Jan Waterlander

Voor veel ouderen is het uitbrengen van hun stem een hele opgave. Je moet naar een stembureau, je moet naar binnen kunnen komen en je moet "het allemaal maar uit elkaar kunnen houden". Er wordt dikwijls meer moeite gedaan om jongeren naar de stembus te krijgen dan ouderen. Terwijl inmiddels meer dan helft van de kiesgerechtigden tot "de ouderen" gerekend kan worden. Dan zou je toch ook vooral die groep moeten faciliteren om te kunnen gaan stemmen...

"Deksels nog aan toe......."

04. april 2016, door Jan Waterlander

Een potje, of een flesje vruchtensap? Als de smaak het soms af laat weten en trek niet beperkt is tot "etenstijd", is het maar wat handig om iets achter de hand te hebben. Bezoek neemt soms wat mee en als je je bezoek wat wilt aanbieden wil je nog wel wat hebben staan. Liefst kleine verpakkingen, die gesloten houdbaar zijn en geopend opgemaakt kunnen worden: Potjes dus! Flesjes, blikjes, geconserveerd in glas, blik, of kunststof