Filter is actief:
U bekijkt nu enkel weblogs van Jan Waterlander

Pas op voor zetelrovers!

16. juni 2016, door Jan Waterlander

Politieke partijen willen zoveel mogelijk zetels veroveren op andere partijen. Kosten nog moeite worden gespaard en er ontstaat een strategisch spel om de gunst van de kiezer. Meer zetels levert meer macht en invloed op en niet onbelangrijk meer subsidie. Wat de één meer heeft, heeft de ander minder! Zo werkt dat! Daarmee kun je met recht zeggen dat er zetels moeten worden geroofd!

Beelden

08. juni 2016, door Jan Waterlander

Bij ons in het dorp wist je van iedereen die je kende wat hij of zij deed. Ik bedoel dan wat voor werk ze deden. Geen inhoudsloze functienaam, maar wat ze echt deden. Je wist wat je vader overdag deed en van je meeste klasgenoten wist je ook wat ze deden. Je zag ook wat ze deden. Je wist wat de bakker deed, de slager, de smid, de melkboer, de vuilnisman, maar ook wat er in de fabriek gebeurde. Van de boer kon je beschrijven wat hij deed. Je had duidelijke beroepsbeelden die vrijwel overeen kwamen met wat er concreet werd gedaan.

Tegenwoordig is sprake van grote onduidelijkheid van beroepsbeelden, waardoor in het onderwijs vaak een verkeerde keuze wordt gemaakt. Als je een beroepsrichting kiest is het handig om te weten wat je er dan later mee kan of moet gaan doen. Of maakt het niet uit?  

Leenstelsel, alleen het woord al!

03. juni 2016, door Jan Waterlander

Ouderen willen graag dat jongeren van nu kansen krijgen die zij zelf misschien niet hebben gehad. Iedere ouder en grootouder wil dat zijn of haar kinderen en kleinkinderen zoveel mogelijk kansen krijgen om zich te ontwikkelen en vol van ambities en goed opgeleid een bijdrage leveren aan de toekomstige samenleving. Ongeacht het opleidingsniveau ben je er trots op als je kinderen en kleinkinderen goed terecht komen. Tegelijkertijd maak je je zorgen over risico’s die er zijn. Het leenstelsel is er één van. Alleen het woord al!

Talentontwikkeling

01. juni 2016, door Jan Waterlander

Door het steeds ouder en vitaler ouder worden is het aannemelijk, dat talentontwikkeling bij ouderen kansrijk wordt. Na hun pensionering hebben ze immers gemiddeld nog twintig jaar om iets te doen met hun talenten. Met een rugzak vol ervaring kunnen zij hun talent in een bredere context plaatsen dan jongeren. Met de demografische verandering in het achterhoofd, wordt het hoog tijd om talentontwikkeling vanuit een ander perspectief te bekijken. Talentontwikkeling is niet alleen kansrijk bij jongeren, maar bij alle leeftijden. Voor alle talenten!

 

Eerherstel voor de leugenbank?

19. mei 2016, door Jan Waterlander

Mijn grootvader had na zijn pensionering een vrijwel vast patroon om na de koffie het dorp in te gaan en op de leugenbank met leeftijdsgenoten allerlei nieuwtjes uit te wisselen. De leugenbank zorgde voor betrokkenheid met elkaar en met de samenleving. Sterke verhalen werden afgewisseld met persoonlijke aangelegenheden en natuurlijk ging het ook over politiek maatschappelijke vragen. Als vaste bankzitters niet kwamen opdagen werden ze gemist. De leugenbank vervulde een praktische, maar vooral sociale functie. De maatschappelijke behoefte hieraan neemt toe, maar het aanbod staat hier haaks op. Daarom moet er eerherstel komen voor de leugenbank.    

Bezit van het maatschappelijk middenveld

28. april 2016, door Jan Waterlander

Bij vrijwilligerswerk in algemeen maatschappelijke organisaties, veelal draaiend op overheidssubsidies, gaat het niet alleen om inzet, betrokkenheid en kwaliteit. Ook de politieke kleur blijkt een rol van betekenis te spelen. Best vreemd dat in een open en democratische samenleving, je voor de ene politieke voorkeur kunt uitkomen en dan van harte welkom bent, en de andere politieke voorkeur maar beter kunt verzwijgen omdat je anders uitgesloten wordt.