Filter is actief:
U bekijkt nu enkel weblogs van Jan Waterlander

Talentontwikkeling

01. juni 2016, door Jan Waterlander

Door het steeds ouder en vitaler ouder worden is het aannemelijk, dat talentontwikkeling bij ouderen kansrijk wordt. Na hun pensionering hebben ze immers gemiddeld nog twintig jaar om iets te doen met hun talenten. Met een rugzak vol ervaring kunnen zij hun talent in een bredere context plaatsen dan jongeren. Met de demografische verandering in het achterhoofd, wordt het hoog tijd om talentontwikkeling vanuit een ander perspectief te bekijken. Talentontwikkeling is niet alleen kansrijk bij jongeren, maar bij alle leeftijden. Voor alle talenten!

 

Eerherstel voor de leugenbank?

19. mei 2016, door Jan Waterlander

Mijn grootvader had na zijn pensionering een vrijwel vast patroon om na de koffie het dorp in te gaan en op de leugenbank met leeftijdsgenoten allerlei nieuwtjes uit te wisselen. De leugenbank zorgde voor betrokkenheid met elkaar en met de samenleving. Sterke verhalen werden afgewisseld met persoonlijke aangelegenheden en natuurlijk ging het ook over politiek maatschappelijke vragen. Als vaste bankzitters niet kwamen opdagen werden ze gemist. De leugenbank vervulde een praktische, maar vooral sociale functie. De maatschappelijke behoefte hieraan neemt toe, maar het aanbod staat hier haaks op. Daarom moet er eerherstel komen voor de leugenbank.    

Bezit van het maatschappelijk middenveld

28. april 2016, door Jan Waterlander

Bij vrijwilligerswerk in algemeen maatschappelijke organisaties, veelal draaiend op overheidssubsidies, gaat het niet alleen om inzet, betrokkenheid en kwaliteit. Ook de politieke kleur blijkt een rol van betekenis te spelen. Best vreemd dat in een open en democratische samenleving, je voor de ene politieke voorkeur kunt uitkomen en dan van harte welkom bent, en de andere politieke voorkeur maar beter kunt verzwijgen omdat je anders uitgesloten wordt.

De verloren stem

22. april 2016, door Jan Waterlander

Op de climax van de verkiezingscampagne stelt een doorgaans zich niet dom gedragende journalist mij, nota bene in een life uitzending, de volgende vraag: "Is een stem op een kleine partij niet een verloren stem?" Natuurlijk ontken ik dat! Alsof een abonnement op de Leeuwarder Courant een effectieve manier is om via oud papier je wijkvereniging te steunen... Dat een stem op een grote partij eerder een verloren stem is, blijkt maar al te vaak als je ziet dat de partij waarop jij bewust hebt gestemd na de verkiezingen een coalitie-akkoord sluit met een partij waarvan jij niets moet hebben. Dat was dus een verloren stem!

De smaak van minder...

15. april 2016, door Jan Waterlander

Het is een bekend verschijnsel. De eetlust van oudere mensen neemt af. De eetlust, deels bepaald door smaak en ook in belangrijke mate door geur, verandert met de jaren. Vaak wordt gedacht dat ouderen ook minder nodig hebben, maar wat ze wel nodig hebben schiet er vaak bij in. Het aantal ouderen met ondervoedings- en uitdrogingsverschijnselen neemt toe, met alle gevolgen van dien. Het is heel goed mogelijk daarmee rekening te houden. Maar gebeurt dat ook?

Europese herindeling?

11. april 2016, door Jan Waterlander

Gemeentelijke herindeling lijkt nooit afgerond. Er lijkt schaalvergroting nodig. In Fryslân wordt gesuggereerd, dat een gemeente toch al gauw uit 100.000 inwoners moet bestaan, vanwege "bestuurskracht". Om dat voorelkaar te krijgen worden soms gemeenten  "gewoon aan elkaar geplakt".