Filter is actief:
U bekijkt nu enkel weblogs van Gastblog

Ouderen slecht voorbereid op zelfstandig wonen

15. april 2016, door Gastblog

In deze gastblog vertelt Coen Staal, secretaris van de Stichting Zilver Wonen Weken, over een onderzoek waaruit blijkt, dat ouderen graag zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen, maar zich niet goed bewust zijn van de maatregelen die ze daarvoor moeten nemen.

Stichting ZWW is in april 2015 opgericht met het doel om ouderen zich bewust te maken van hun (woon)situatie en van de noodzaak om vooruit te kijken. Initiatiefnemers zijn ANBO, SecuCare en Somfy. De stichting wordt ondersteund door de ministeries van Binnenlandse Zaken en VWS.     

Altijd weekend!

27. maart 2016, door Gastblog

In de Leeuwarder Courant stond onlangs een artikel over het drankgebruik bij ouderen. Steeds meer ouderen kampen met verslavingsverschijnselen. Oprechte zorg, daar twijfel ik niet aan. Maar de zinsnede "voor ouderen is het altijd weekend" schoot mij in het verkeerde keelgat. Hoezo is het altijd weekend voor ouderen?

Gastblog door Harry Lamberts, voorzitter 50PLUS Friesland.

We hebben chaos nodig!

10. maart 2016, door Gastblog

Onze gastblog is ditmaal geschreven door Guus van der Berg, Algemeen directeur van de Provincie Fryslân. In zijn Nieuwjaarstoespraak hield hij een verrassend pleidooi voor organisatorische chaos. "Minder control brengt wellicht onzekerheid, wanorde misschien, chaos wellicht, maar ook ruimte. En ruimte is een voorwaarde voor innovatie, voor vernieuwing."  

Dagbesteding voor bejaarden

26. februari 2016, door Gastblog

Veel basisscholen hebben ermee te maken: lege klaslokalen. Sinds 2008-2009 daalt het leerlingaantal in het basisonderwijs. Vooral in Limburg en Zeeland heeft de krimp hard toegeslagen en nadert nu Friesland. In het voortgezet onderwijs komt die daling eraan. Maar wat doe je met een leeg lokaal? Creativiteit blijkt een oplossing. Frank Beenen, directeur van basisschool Het Spick in het Limburgse Beesel, vertelt over zijn ervaringen.

Aaisykje en emoasje

29. januari 2016, door Gastblog

Ditmaal in onze Gastblog niet één maar twee gasten. Het zijn Johan Tjalsma en Maaike Prins, CDA statenleden in Friesland. Deze week laaide in Friesland de discussie weer op over het al dan niet mogen rapen van kievitseieren. Johan en Maaike leggen het CDA standpunt uit en vooral hoe de discussie over dit onderwerp volgens hun gevoerd zou moeten worden. In het Fries uiteraard.  

Leefbaarheid

18. november 2015, door Gastblog

In veel beleidsnota’s neemt leefbaarheid een prominente plek in. Het bevorderen van leefbaarheid wordt vaak als hét doel genoemd bij talloze investeringen. Maar wat precies met leefbaarheid wordt bedoeld is onduidelijk, laat staan dat achteraf kan worden gemeten of het doel bereikt is. Leefbaarheid is één van de maatschappelijke toverwoorden van de laatste jaren. Maar wat is dat eigenlijk?

Teun Meurs, huisfilosoof bij de Stichting De Bakkerij, schrijft daar het volgende over.