Filter is actief:
U bekijkt nu enkel weblogs van Gastblog

Aaisykje en emoasje

29. januari 2016, door Gastblog

Ditmaal in onze Gastblog niet één maar twee gasten. Het zijn Johan Tjalsma en Maaike Prins, CDA statenleden in Friesland. Deze week laaide in Friesland de discussie weer op over het al dan niet mogen rapen van kievitseieren. Johan en Maaike leggen het CDA standpunt uit en vooral hoe de discussie over dit onderwerp volgens hun gevoerd zou moeten worden. In het Fries uiteraard.  

Leefbaarheid

18. november 2015, door Gastblog

In veel beleidsnota’s neemt leefbaarheid een prominente plek in. Het bevorderen van leefbaarheid wordt vaak als hét doel genoemd bij talloze investeringen. Maar wat precies met leefbaarheid wordt bedoeld is onduidelijk, laat staan dat achteraf kan worden gemeten of het doel bereikt is. Leefbaarheid is één van de maatschappelijke toverwoorden van de laatste jaren. Maar wat is dat eigenlijk?

Teun Meurs, huisfilosoof bij de Stichting De Bakkerij, schrijft daar het volgende over.

Waterproof

04. november 2015, door Gastblog

Rinie van der Zanden is Statenlid van de Partij voor de Dieren in Friesland. In deze weblog geeft zij haar visie op de manier waarop de provincie zou moeten omgaan met de waterhuishouding. 

Tips over restauratie van de participatiedemocratie in de zorg

03. november 2015, door Gastblog

Guus Schrijvers, directeur/bestuurder a.i. van Zorgbelang Fryslân signaleert dat democratie in de zorg achterloopt bij die van ruimtelijke ordening. Kennelijk vindt de samenleving inspraak over een nieuw winkelcentrum belangrijker dan over een nieuw gezondheidscentrum. Hij geeft enkele tips hoe dat verbeterd kan worden.