Filter is actief:
U bekijkt nu enkel weblogs van Gastblog

De tranen van Justitia

Over eenzaamheid, moed en vertrouwen

Het politieke besluitvormingsproces beperkt zich steeds meer tot juridische en financiële haarkloverij. Of een besluit naast rechtmatig ook doelmatig is wordt alleen achteraf getoetst, tijdens een bezwaarprocedure, als er al een procedure volgt, want burgers zijn niet dom en kunnen ook rekenen. De weg van gelijk hebben naar gelijk krijgen, wordt langer en duurder, zit vol met hobbels en gaten, en loopt meestal dood. ‘Laat maar zitten; het kost meer tijd, energie en geld dan het oplevert; als het al iets oplevert.’

Zij die niet opgeven (de dapperen) worden weggezet als lastig, recalcitrant, dwarsliggers, slechte verliezers of irritante klokkenluiders. Als zij een juridisch gevecht overleven en winnen, is -het systeem- inmiddels aangepast. Jarenlang financiële stress en ellende, ongevraagd, ongewild, onterecht, wordt dan afgedaan met: ‘Een weeffoutje’.

Voor excuses, medeleven of compensatie ontbreekt de juridische basis. ‘Als je zelfs maar de indruk wekt dat iemand gelijk heeft kan dat zomaar een claim opleveren, geen bloemetje dus, zo werkt dat nu eenmaal.’

Zo zegeviert recht, wat krom is. Gelijke monniken, gelijke ellende.

Iedereen op dezelfde manier behandelen kan juridisch juist zijn, maar of iedereen die behandeling als prettig en rechtvaardig ervaart is weer een heel ander verhaal.

Hoewel ik er geen begrip voor heb, begrijp ik het wel. Je verplaatsen in de situatie van een burger of met hem in gesprek gaan maakt nee verkopen een stuk lastiger. Het wordt makkelijker als je je beperkt tot het financieel en juridisch kader. Ja verkopen lijkt momenteel sowieso geen optie meer. ‘Dat ben ik niet! met u eens, meneer De Vries. Ik verschuil me niet achter de regels, ik voer ze gewoon uit!’

Over dat ‘gewoon’ uitvoeren oordeelt de Nationale Ombudsman jaar in jaar uit in niet mis te verstane bewoordingen: behoorlijk onzorgvuldig, zorgvuldig onbehoorlijk, onrechtmatig, misbruik van macht, schending van het vertrouwen in de overheid en de rechtszekerheid, stelselmatig onsportief gedrag. ‘Het ligt niet aan het systeem, het ís het systeem!’, verzucht een moegestreden topadvocaat. Zijn collega’s maken zich  zorgen om zijn hart, niet over zijn hart voor de publieke zaak.

Na invoering van de Euro is ook de gulden middenweg verdwenen. De Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur zijn dezelfde weg ingeslagen.

Veel geautomatiseerde systemen, verzorgen en bezorgen belastingaangiften, administratieve boetes, sancties, invorderingen, etc. Zonder last of ruggespraak of aanzien des persoon. Op de postbezorger en de ontvanger na, komt er geen mens meer aan te pas. In de nabije toekomst wordt nog veel meer mensenwerk vervangen door robots. ‘Dat is goedkoper en efficiënter.’ Een groot deel van de bevolking anticipeert hierop en gedraagt zich nu al als robots. Dat maakt beslissen kennelijk makkelijker. ‘Leuker kunnen we het niet maken. Dus waarom zouden we dat proberen? Dat is verspilling van energie en tijd, inefficiënt en duur.’ Die vlieger gaat helaas niet op voor de burgers. Die moeten fouten van overheden zelf herstellen.

Zolang het maken van robots mensenwerk is zullen robots zich vergissen. Als er massaal iets misgaat heeft dat niets met efficiency of weeffouten te maken, maar met massale onzorgvuldigheid: een geautomatiseerde chaos gecreëerd door mensen.

Gevoel voor urgentie ontbreekt, onvermogen en onbehagen regeren de waan van de dag. Er wordt op ramkoers gevaren in de hoop dat de ijsberg tijdig gesmolten is. Ouderen moeten langer thuis wonen en velen overlijden in trieste eenzaamheid op de eigen vertrouwde deurmat. Vrouwe Justitia is verworden tot rentmeester van recht in een schraal bestuurlijk juridisch landschap. In mijn land, mijn Nederland. Waar sociaal recht en menselijke maat zijn geautomatiseerd. Waar niet de burger maar de overheid centraal staat.

Vertrouwen is een wisselwerking. Van beneden naar boven, maar evenzogoed van boven naar beneden. Wie durft te vertrouwen verwerft gezag. Wie gezag heeft, krijgt vertrouwen. De wereld is gecompliceerd, maar dit soort zaken blijven vrij simpel.

Grijp uw moed. Durf de waarheid, de werkelijkheid, in al zijn onbegrijpelijkheid, onder ogen te zien. En, alstublieft, flikker die valse kleermakers de deur uit. Trek de keizer zijn gewone kleren weer aan. Morgen nog. Wij, uitvoerders en vakmensen, zullen u eeuwig dankbaar zijn.  

Stavoren 18 november 2018

Dick de Vries

LF2018 opening: laatste trein naar Stavoren

24. januari 2018, door Gastblog

Al een tijdje oefen ik mee met een koor dat zal zingen bij de opening van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Het wordt een spektakel, wordt ons beloofd. Dat geloof ik ook. En na de opening kan er gefeest worden, zegt men. Toch niet als je uit Sûdwest-Fryslân komt en je met openbaar vervoer wilt of moet, schrijft Rob Goedhart uit Koudum.

 

Weg met het gefröbel van de huidige coalitiepartijen!

21. november 2017, door Gastblog

Martin van Mourik is de lijsttrekker van 50PLUS Leeuwarden, de partij die morgen voor het eerst meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Leeuwarden. Martin vindt het hoog tijd dat 50-plussers het heft weer in eigen handen nemen.

Wat niet is….

29. juni 2017, door Gastblog

In deze gastblog van Johannes Beers wordt een vergelijk gemaakt tussen de grote invloed van 4 miljoen leden van de ANWB en de geringe invloed van 4 miljoen mantelzorgers. Een Mantelzorgbond zou ook in Den Haag wat in de melk te brokkelen hebben. 

Mantelzorgers hoeven dan niet meer te knokken voor het in stand houden van mantelzorgsteunpunten, maar zouden ANMB winkels in alle grote plaatsen hebben. Zoals de ANWB bewegwijzering verzorgt langs de wegen, kunnen mantelzorgers de weg naar ondersteuning, coaching, cursussen en training vinden. En het mooiste: de Respijtwacht staat dag en nacht voor de leden klaar.

Wat niet is kan nog komen!

Johannes Beers is communicatieprofessional met liefde voor Nederlandse en Friese taal en parttime werkzaam als communicatieadviseur bij Zorgbelang Fryslân.  

Ganzenborden

07. juni 2017, door Gastblog

Hoe dieper je het ganzendossier induikt hoe groter de verwondering.

Dat geldt ook voor het voorstel van de provincie om de hoogte van de vergoeding van de schade veroorzaakt door ganzen naar beneden te halen, in plaats van de ganzen.

Het huidige beleid gelooft geen domme gans meer in. Regels die je niet kunt handhaven moet je niet stellen.

Help de ganzenplaag de wereld uit. Stop met fourageergebieden. Om te beginnen in Friesland.

Petitie Stop verhoging AOW leeftijd onmiddellijk!

23. mei 2017, door Gastblog

Ik snap dat SP, PVV, PvdD en 50PLUS nu niet kunnen roepen dat zij willen dat de AOW-leeftijd niet verder wordt verhoogd. Hun eis blijft immers de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. Maar u kunt het wel vragen aan de partijen die nu aan het formeren zijn! Dus teken de petitie: Stop verhoging AOW-leeftijd onmiddellijk!