Ziekenhuiszorg ook goed voor ouderen?

Wie in ons land in het ziekenhuis belandt, is er vaak in een vloek en een zucht weer uit. We kennen in ons land de kortste “ligduur” van Europa, en dat is vooral te danken aan ons efficiënte stelsel, zo lazen we onlangs in de krant. Na een ingreep kan iemand vaak snel weer naar huis voor het verdere herstel. Gesteld wordt dat “het niet onnodig lang in het ziekenhuis blijven” voor een patiënt erg fijn is. Maar is dat wel altijd zo? Geldt dat bijvoorbeeld ook voor ouderen?

Misschien wel de belangrijkste drijfveer voor korte opnames is kostenbesparing. En ja, een mens in het ziekenhuis is een duur mens. De ligduur wordt dan ook steeds korter. En blijkbaar kan het ook, mensen naar huis sturen, zonder dat ze zorg tekort komen. Maar ook nu weer mijn vraag: Geldt dat ook voor ouderen?

Het zijn blijkbaar de regels, maar de arts vraagt vaak niet - zo lezen we - of dat wel kan. Een vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen geeft aan, dat niet alle patiënten even blij zijn met hun snelle ontslag: “Vooral ouderen begrijpen niet dat ze alweer naar huis moeten, terwijl ze zich nog niet goed voelen.” Terecht wordt dan ook gesteld dat goed moet worden gekeken naar de zorg rond ouderen die in het ziekenhuis belanden. Maar helaas ben ik bang dat we dat station deels al zijn gepasseerd. Want kijken we om ons heen, dan zien we dat onze samenleving steeds meer kenmerken vertoont van individualisering. Iedereen is meer en meer met zichzelf bezig, met voor ouderen vaak eenzaamheid als gevolg. De overheid doet een steeds groter beroep bij senioren op het zelf organiserend vermogen. Mantelzorg is dan mooi, maar moet wel beschikbaar zijn! En waar jongeren naar hartelust via allerlei media communiceren met elkaar, is de oudere vaak afhankelijk van het directe contact met de mensen om hem heen. En dat in een wereld die voor hem/haar steeds kleiner wordt. In het verleden kenden we nog plekken waar mensen na een ziekenhuisopname eerst nog even rustig konden revalideren en op adem komen, maar ook die zijn (grotendeels) wegbezuinigd. Kortom, ik vraag me af of ouderen het altijd prettig vinden om zo snel weer naar huis te “mogen”. Dit vraagt dan ook volop aandacht en om creatieve oplossingen!

Tegelijk is er, zo lezen we, nog iets anders gaande: Momenteel wordt overal In ons land geëxperimenteerd met thuisbehandelingen om het aantal opnames nog verder in te perken. Iets wat kan, zo wordt gesteld, omdat vrijwel iedereen dicht bij een ziekenhuis woont. Wanneer er toch iets loos is, ben je snel in het ziekenhuis…. Ja, dat klinkt mooi. Maar is dat ook werkelijk zo? In onze provincie kennen we ziekenhuizen in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek. Buiten de genoemde grote plaatsen bestaat Fryslân uit honderden dorpen, waar vooral de oudere bevolking toeneemt. In een plattelandsprovincie als de onze, is vervoer voor ouderen problematischer en zijn afstanden al snel groter.

Zien we naar de huidige ontwikkelingen dan kan alleen de conclusie zijn dat er naarstig naar wordt gestreefd om ziekenhuiszorg - wederom vanuit kostenbesparing - steeds meer te concentreren, waarbij helaas minder wordt gekeken naar het belang en de behoefte van de - oudere - mens. We zijn blij met en trots op onze bestaande ziekenhuizen. Maar hoelang nog? We moeten ons zorgen maken over de schaalvergroting en concentratie van ziekenhuizen, waardoor deze steeds verder van mensen komen af te staan. Het is dan ook belangrijk - vooral voor ouderen - om er voor te zorgen dat onze bestaande ziekenhuizen niet worden gedegradeerd tot veredelde eerste-hulp-posten.

Theun Wiersma

lijsttrekker 50PLUS Provinciale Staten Fryslân


Geschreven op 16. januari 2019 door Gastblog

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl