code rood

Gisteren werd het zo glad op straat dat je je nauwelijks normaal kon voortbewegen. Iedereen werd geadviseerd binnen te blijven. Eén dag de deur niet uit is te overzien, maar voor een steeds grotere groep ouderen is het elke dag code rood…

Er waren aanrijdingen, scholen en bedrijven gingen eerder dicht en het was stil op straat. De deur uitgaan was gevaarlijk. Mensen zaten grotendeels opgesloten in hun woning en volgden de ontwikkelingen via radio en tv. De in huis aanwezige levensmiddelen werden opgemaakt, want naar de winkel gaan was gevaarlijk. Er was druk contact via internet en telefoon.

Code rood was één dag van kracht in Fryslân en Noord-Nederland. Gelukkig maar één dag. Dat is te overzien en weleens goed om te ervaren hoe dat is. Ik werd me ervan bewust hoe het moet zijn voor al die mensen waarvoor het altijd code rood is. Mensen die vrijwel nooit de deur uit kunnen zonder gevaar en altijd afhankelijk zijn. Niet door gladheid en ijzel, maar door geestelijke of lichamelijke beperkingen. Mensen die het altijd moeten doen met wat ze nog in huis hebben en hun contact met de buitenwereld alleen nog via de radio en tv verloopt. Mensen die niet zo makkelijk kunnen omgaan met appjes en mailtjes. Mensen die leven in omstandigheden die ze zelf nauwelijks kunnen beïnvloeden.

Een steeds groter wordende groep ouderen komt de deur vrijwel niet meer uit omdat ze dat niet meer kunnen of omdat het te gevaarlijk is: ook als het niet glad is. Voor een paar dagen heeft het wel wat. Sommigen ervaren de gebondenheid aan huis zelfs als vrijheid omdat ze niet naar school of werk kunnen en thuis kunnen doen waaraan ze anders niet toekomen. Maar als het nu eens altijd  code rood zou zijn? Voor iedereen! Ik moet er niet aan denken!

Vandaag dooit het weer en kunnen we weer doen wat we altijd doen en belangrijk vinden. Maar nog meer dan voorheen heb ik oog voor die mensen waarvoor het niet een paar dagen, maar altijd code rood is. Hopelijk geldt dat voor meer mensen.

 


Geschreven op 12. december 2017 door Jan Waterlander

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl