Aandacht voor laaggeletterdheid in Medisch Centrum Leeuwarden

In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen dusdanige problemen met goed kunnen lezen en schrijven, dat ze daardoor tegen beperkingen aanlopen in hun maatschappelijk functioneren. Het gaat om 1 op de 9 volwassenen. Tussen de 55 en 65 jaar zelfs om 1 op de 5 en boven de 65 alleen nog maar meer. In het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) komen jaarlijks meer dan 100.000 volwassenen. Het ziekenhuis is zich ervan bewust dat daarvan zo’n 10.000 laaggeletterd zijn.

Patiënten in een ziekenhuis krijgen te maken met veel schriftelijke informatie. Steeds vaker wordt digitaal met ze gecommuniceerd. Tegenwoordig wordt geen of slecht computergebruik ook gezien als een kenmerk van laaggeletterdheid. Ook het begrijpen van gesprekken met artsen en verplegend en verzorgend personeel is van groot belang. Het goed verwoorden van klachten en juist interpreteren van aan jou als patiënt gestelde vragen vraagt om taalvaardigheid.

Voor veel patiënten is het ziekenhuis een spannende omgeving omdat je er nu eenmaal komt vanwege gezondheidsproblemen. Dat maakt het voor laaggeletterden extra moeilijk. Voor het vinden van de weg moet je borden lezen. Je moet afspraken goed lezen en als je medicijnen krijgt wordt altijd verwezen naar een goed bedoelde maar vaak erg uitgebreide bijsluiter.

Patiënten van het MCL kunnen inloggen op "mijn MCL.nl". Daarop staan op een persoonlijke site je afspraken en als je een consult hebt gehad bij een arts, staat er als je thuis bent al een gespreksverslag op. Dit is heel klantvriendelijk, maar je moet dan wel een computer hebben, kunnen gebruiken, kunnen inloggen, met beveiligingscodes kunnen omgaan, de tekst kunnen lezen en begrijpen.

Ik kan nog even doorgaan met het opsommen van situaties in een ziekenhuis of in algemene zin in de gezondheidszorg, waarbij taalbegrip en het kunnen lezen en schrijven van belang is. Van belang voor de patiënt, maar ook voor het personeel. Want het is aannemelijk dat een betere behandeling mogelijk is als sprake is van goede communicatie. Ook een goede mondelinge en schriftelijke communicatie met mensen die een minder goede of mogelijk zelfs slechte taalbeheersing hebben. Mensen met kenmerken van laaggeletterdheid hebben evenveel recht op goede gezondheidszorg.

We worden allemaal steeds ouder en blijven langer vitaal. Toch komt er op oudere leeftijd een moment dat we meer dan anders zijn aangewezen op gezondheidszorg. Bovendien gaan veel ontwikkelingen sneller dan ouder worden.

Het is een goede ontwikkeling dat ziekenhuizen zich bewust zijn van het verschijnsel laaggeletterdheid. Het MCL brengt dit actief onder de aandacht van het personeel en de website is aangepast na feedback van laaggeletterden. In wachtruimten wordt op beeldschermen aandacht besteed aan de mogelijkheid van ondersteuning bij laaggeletterdheid. Dit laatste om het bespreekbaar te maken. Soms zijn mensen zich er niet van bewust dat ze laaggeletterd zijn en als ze zich daarvan wel bewust zijn is dat niet het eerste wat ze zeggen aan de balie of op het spreekuur.

Personeel in het MCL houdt hier rekening mee. Patiënten in eigen woorden kort laten vertellen wat ze net gehoord hebben is een eenvoudige manier om te horen of informatie goed begrepen is. Soms kost dat extra tijd, maar dat verdient zich terug. Ook als het zich niet zou terugverdienen draagt het bij aan goede persoonlijke en klantvriendelijke gezondheidszorg. En dat mag wat kosten!

 

Op de website www.50plus.frl staat meer over laaggeletterdheid. 50PLUS heeft in Provinciale Staten van Fryslân bij diverse gelegenheden aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid met name onder ouderen. Ziekenhuizen en zorginstellingen die oog hebben voor laaggeletterdheid maken daarvan melding op hun website. Partoer heeft in opdracht van de Provincie Fryslan in 2017 een onderzoek gedaan naar laaggeletterdheid in Friesland onder mensen tot 65 jaar.

 

 

 


Geschreven op 28. juni 2017 door Jan Waterlander

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl