Ganzenborden

Hoe dieper je het ganzendossier induikt hoe groter de verwondering. Dat geldt ook voor het voorstel van de provincie Friesland. In plaats van ganzen wordt de hoogte van de vergoeding van schade door ganzen naar beneden gehaald.

Aangemoedigd door ultramoderne luchthavenfaciliteiten, gratis overnachtingen en verblijf vinden steeds meer ganzen (400.000) jaarlijks hun weg naar de grazige weiden van het Heitelân. Vooral de zogenoemde fourageergebieden zijn in trek. Een safe haven voor ganzen waar ze veilig kunnen landen, opstijgen en kosteloos verblijven in vijandig gebied. De hoteliers (agrariërs) zorgen voor bed, bad en gras. In ruil daarvoor ontvangen ze een vergoeding (tegemoetkoming) voor inkomstenderving en gemaakte kosten voor (her)productie en instandhouding van de grazige weiden (ganzenvoer).

Het gaat zo goed met de opvang, dat de vergoeding niet meer opweegt tegen de kosten die agrariërs maken voor hun gasten. De provincie komt nu met het voorstel de vergoeding te verlagen omdat het financieel uit de klauwen loopt. Het uitgekeerde schadebedrag in 2016 bedroeg 9 miljoen euro en groeit jaarlijks mee met de ganzenplaag. Ook steeds meer agrariërs vinden hun weg naar de ruif.

Een fourageergebied is een soort lokgebied. Hoe meer ganzen in dat gebied neerstrijken, hoe minder schade ze veroorzaken in andere gebieden. Hoe kleiner het fourageergebied is, hoe minder de neiging van de populatie om in aantal te groeien, aldus een deskundige. Het gebied zo klein maken dat er geen gans meer kan landen lost het probleem echter niet op. 

Persoonlijk ga ik liever uiteten op een locatie waar het wat rustiger is. Er zijn ganzen die dat ook doen. Vooral die gasten wil de provincie aanpakken en laten afschieten tot 200.000.

Een pittige klus voor de jagers die volgens de jachtethiek ganzen alleen in de lucht uit de lucht mogen schieten. Volgens een deskundige zou afschieten op de grond effectiever én diervriendelijker zijn. Elke geschoten gans levert nu namelijk één zieke gans op door verdwaalde hagel (collateral damage).

Daarom bestaat het idee om jagers tijdens de jacht te laten vergezellen door handhavers, dierenartsen en biologen. De provincie stimuleert dit door in de vergunning, tijden, dagen, maanden en soorten waarop geschoten mag worden, te laten variëren. Zo wordt afschot toegestaan onder voorwaarden die uitvoering feitelijk onmogelijk maakt. Een lege huls.

Als ik boer was in Friesland zou ik geen onderdak bieden aan plaagdieren. Ik zou bordjes of vogelverschrikkers plaatsen met teksten zoals: Let op! Dit is GEEN fourageergebied! Er wordt geschoten! Ook alternatieve verjaagmethoden, zoals het succesvolle Bird Control rondom Schiphol, zou ik zeker niet schuwen. Dat het probleem zich vervolgens verplaatst is juist de oplossing van mijn probleem.

Als alle boeren in Friesland dit voorbeeld volgen kunnen ze zich weer richten op hun primaire bedrijfsvoering. De bestrijding van de plaag kan aan jagers worden overgelaten. De provincie bepaalt het aantal ganzen dat mag worden afgeschoten zodat er geen schade meer ontstaat. Vergoeding van schade is dan niet meer nodig want schade is er niet meer en het gereserveerde bedrag kan naar initiatieven voor duurzame landbouw.

Het huidige beleid gelooft geen domme gans meer. Regels die je niet kunt handhaven moet je niet stellen. Help de ganzenplaag Friesland uit. Stop met fourageergebieden. Om te beginnen in Friesland.  

Dick de Vries


Geschreven op 07. juni 2017 door Gastblog

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl