Petitie Stop verhoging AOW leeftijd onmiddellijk!

In 2012 besloten VVD en CDA gesteund door D66, GroenLinks en ChristenUnie, te bezuinigen op senioren door de AOW-leeftijd met twee jaar te gaan verhogen. Wel in een langzaam tempo. Want de Nederlandse burger moest er op  kunnen inspelen…

In 2015 bleek Nederland er economisch zo ontzettend slecht voor te staan (?) dat volgens dezelfde partijen (maar nu met steun van de PvdA) de AOW-leeftijd versneld verhoogd werd naar 67. Erger nog: in 2016 besloot de regering (op basis van een kromme formule in de wet) dat het niet 67 zou moeten worden, maar 67-en-een-kwart. En het einde van de leeftijdsverhoging is nog niet in zicht.

Waarom zou dit moeten? Bij een stijgende gemiddelde leeftijd en een groei van het aantal AOW-gerechtigden zou dit ‘onbetaalbaar gaan worden’ zegt men. Want (zo riep iedereen die op een kip zonder kop lijkt) straks zijn er te weinig mensen jonger dan de AOW-leeftijd om de AOW op te brengen voor de senioren. Dit is misleidende informatie.

Inderdaad was het ooit zo dat mensen van onder de AOW-leeftijd via de Belastingdienst premies bijeen brachten voor de mensen met AOW. Dat noemen we een omslagstelsel. Maar al sinds 2009 leveren die AOW-minners alleen, onvoldoende geld op en komt de rest uit de Algemene Middelen. Het is ook een betere insteek om de AOW uit de Algemene Middelen te betalen. Want het kan best zijn dat we naar een economie gaan, waarbij de menselijke arbeid steeds minder wordt omdat de automatisering en robotisering toeneemt. Dan verdienen de bedrijven nog wel een boel geld, maar met minder mensen. Om dan de AOW te laten betalen door (alleen) die werkende mensen is onlogisch. Het moet dan (grotendeels of helemaal) uit het Bruto Binnenlands Product (BBP) komen.

Wat we in de afgelopen jaren zien is dat de economie aantrekt, maar niet voor de bijna 200.000 50plussers die zonder werk zitten. Zij komen moeilijk aan werk. Zeker in sectoren waarin de automatisering sterk kan worden doorgevoerd (denk aan de financiële sector) zullen senioren sneller ontslagen worden en moeilijk een alternatief kunnen vinden. Er gaan dus meer mensen richting bijstand. Hoewel gemeenten daarover mogen beslissen moet ook dat uit de Algemene Middelen gefinancierd worden.

Tijdens de verkiezingscampagnes voor de Tweede Kamer dit voorjaar pleitten een paar partijen om de AOW-leeftijd terug te brengen naar 65. Volgens wetenschappers zou dat er op den duur toe leiden dat 7% van het BBP gebruikt wordt voor de AOW. Bij de plannen van de nu demissionaire regering zou dat 5,5% zijn. Stoppen we nu met verhoging van de AOW-leeftijd dan zullen de kosten daarvan dus op den duur er ergens tussen in liggen. Geen groot verschil! Dus verdere verhoging is niet nodig!

Er waren in de aanloop naar de verkiezingen ook kippen zonder kop die riepen dat ‘verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar 12 miljard euro kost’. Want dat zou het CBP zo berekend hebben. Navraag bij het CBP leert dat zij dat nergens hebben opgeschreven! In rapporten staat wel dat als je de AOW-leeftijd weer op 65 zou zetten dat op den duur (2060!) een negatief effect zou hebben van 1,8% op het BBP. Iemand heeft toen blijkbaar een zakjapanner gepakt en uitgerekend hoeveel 1,8% van het huidige BBP was en kwam toen rond de 12 miljard uit.

Wie even logisch nadenkt ziet het volgende: dit jaar ongeveer zijn de eerste mensen 66 die niet al op 65-ste hun AOW kregen. Dat zijn er zo'n 200.000. De regering bespaart dit jaar dus circa 2 miljard op de AOW. Een boel geld, dat is waar. Maar macro niet gigantisch bij een begroting van zo’n 260 miljard. Micro hebben senioren hier veel last van. En verdere bezuiniging op senioren is asociaal.

Ik begrijp heel goed dat partijen als SP, PVV, PvdD en 50PLUS nu niet kunnen roepen, dat zij willen dat de AOW-leeftijd niet verder wordt verhoogd. Hun eis blijft immers om de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar te brengen. Maar u, lezer, kunt het wel vragen aan de partijen die nu aan het formeren zijn.

Vandaar mijn oproep: Stop verhoging van de AOW-leeftijd onmiddellijk! en teken de petitie!

Klik op deze LINK voor het ondertekenen van de petitie.

Rob Goedhart

 

 

 

 


Geschreven op 23. mei 2017 door Gastblog

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl