Libjend Erfguod in KH 2018?

Bij erfgoed denken we aan wat we van onze voorouders erven. Vaak ook denken we aan oude gebouwen en aan cultuur, waarmee we ons identificeren, die we waarderen en willen bewaren voor toekomstige generaties. Vaak wordt gesproken over "cultureel erfgoed". Daarop zijn we zuinig. We doen moeite het in stand te houden dikwijls met subsidies.

Bij cultuur hebben we de neiging vooral te denken aan muziek, toneel, dans, film, literatuur en (schilder) kunst. Zo ook bij Leeuwarden Kulturele Haedsted 2018.

Veel minder aandacht gaat uit naar "levend erfgoed" zoals Friese land- en tuinbouw rassen en dieren. Het gaat dan om dieren en planten die hun oorsprong in Friesland hebben of traditioneel grote verbondenheid hebben met Friesland. Fruit en dieren uit onze regio die de moeite waard zijn om te behouden voor de toekomst.

De bedreiging ervan zit in veranderende economische en maatschappelijke omstandigheden. Het trekpaard, jarenlang onmisbaar op de boerderij, is als trekpaard niet meer nodig. Sommige groente en fruitrassen zijn niet meer rendabel te verbouwen. Daarvoor in de plaats worden grootschalig of in het buitenland geproduceerde producten op de markt gebracht.

Het levend erfgoed wordt grotendeels in stand gehouden door een groep hobbyisten die andere criteria hanteren bij de productie. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van het Friese levend erfgoed. Sterker nog: ze proberen bedreigde rassen te herstellen en te verbeteren.

Waaraan kun je dan denken?

Friese dierenrassen: het Friese paard, koeien, Fries-Hollandse Zwartbonte, Friese Roodbonte, Friese Melkschaap, Zwartbles, Friese Hoenders, Landgeit.

Friese nutsplanten: St. Jansrogge, Amelander Rogge, Ommelander Wintertarwe, Wintergerst, Zwarte Haver, Grijze Zandboekweit, Zwarte Veenboekwijt, Friese Gele Woudboon, de Reade Krobbe, de Leverkleurige Boon, de Gritney en Graddus Reuzen, het Koudumer Boontje, de Friese Kapucijner, de Zoete Grauwe Erwt, linzen.

Fries fruit: de Silvergieters Zwarte, de Stanza, Sint Jans Korfke.

De Stichting Werkverband Friese Rassen (website) zet zich in voor behoud van Friese dierenrassen, nutsplanten en fruit en heeft hierover een aantal brochures (brochures) uitgegeven. Ouderen zullen zich sommige Friese rassen, planten en fruit nog goed kunnen herinneren. Het Wurkferban Fryske Rassen doet goed werk en verdient meer aandacht en ondersteuning.

Levend erfgoed is belangrijk: Voor later en nu. Het typeert een deel van onze cultuur. Het is wel begrijpelijk dat bij Leeuwarden Kulturele Haedsted 2018 niet meteen een plaats wordt ingeruimd voor Fries levend erfgoed. Maar het zou jammer zijn als we er in 2018, en daarna, niet in slagen ons levend erfgoed te koesteren.


Geschreven op 10. mei 2017 door Jan Waterlander

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl