Hoera een songfestival om naar uit te zien!

Het Eurovisiedeuntje met bijbehorend beeldscherm ter introductie en dan met zijn allen voor de buis: Het jaarlijks songfestival! We kennen nog veel van "onze" deelnemers en zeker "onze" winnaars. Het songfestival moest je zien! Je keek er naar uit en je had het er over.

Zeker de ouderen herinneren zich nog Corrie Brokken, Teddy Scholten, de Spelbrekers, Rudy Carrel en niet te vergeten Lenny Kuhr. Elk jaar waren we er bij. De voorrondes waren nationaal en daarna ging de winnaar de Europese finale in.

Tijden veranderen, zo ook het songfestival!

Lawaai en fel gekleurde lichten overheersen. Een "shot" is in seconden afgemeten. Er doen landen aan mee waarvan je niet eens wist dat ze bestonden en je je afvraagt wat die met Europa te maken hebben. De jurering is hoogst onduidelijk en je moet via sms meestemmen als je dat zou willen. Het per sms stemmen lijkt vooral van financiële invloed. De verslaggevers spreken in hoog tempo en nauwelijks te begrijpen jargon. Waar gaat dit over?

Verschillende landen en culturen schuiven elkaar stemmen toe. De uitslag is na middernacht en de hele finale volgen vraagt veel uithoudingsvermogen. Het songfestival is niet meer van ons. De commercie heeft de touwtjes in handen. Het gaat om imago en status, niet meer om goede muziek, leuke liedjes en een uitzending die je niet wilt missen.

Het songfestival is niet het enige evenement waar aan ouderen voorbij wordt gegaan. Met omroep Max meestal als goede uitzondering, wordt in de media nauwelijks geanticipeerd op het toenemende aantal ouderen. Dat betreft programmering, keuze van gasten, spreek- en beeldtempo en wat eigenlijk niet.

Aan de ouder wordende mens wordt stelselmatig voorbijgegaan, terwijl voor hen Radio en TV nog steeds belangrijke media (kunnen) zijn in de contacten met de samenleving en een hoge mate van ontspanning (kunnen) bieden!

 

 


Geschreven op 03. mei 2017 door Jan Waterlander

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl