Maak er een festival van

Festivals zijn een belangrijk cultuur verschijnsel. Leeuwarden heeft een aantal bijzondere festivals voor een breed publiek en met een bijzonder karakter. Festivals maken de stad en de omgeving aantrekkelijk om in te wonen en ze trekken steeds weer bezoekers van ver.

Juist nu je verwacht dat Leeuwarden meer kunst en cultuur gevoelig wordt, besluit de gemeenteraad de kosten voor het houden van festivals fors te verhogen. Zo vloeit zo'n 60% van te lage en moeizaam verkregen subsidie terug in de gemeentekas. Dit omdat de gemeente kosten maakt en kunst en cultuur kennelijk niets of weinig mag kosten.

Volledig anders lijkt de insteek bij infrastructuur, bij wegen, steen en beton. De gemeente en ook de provincie beslissen over de besteding van gemeenschapsgeld. Het is opvallend welke afwegingen colleges, raden, staten en ambtenaren maken bij uitgaven op verschillende beleidsterreinen en dat Kunst en Cultuur er altijd bekaaid vanaf komt.

Vaak wordt gewezen op het geld dat bezoekers in de stad uitgeven in winkels en horeca. Dat is natuurlijk  mooi meegenomen, maar Kunst en Cultuur wordt tekort gedaan door het alleen als een economisch verschijnsel te benaderen. Dat is armoede troef en een stad als Leeuwarden onwaardig met al zijn ambities. Ook veel gedreven mensen die vol enthousiasme kunst en cultuur uitingen mogelijk maken worden tekort gedaan door deze benadering. Het is sowieso bijzonder wat ze (nog) voor elkaar krijgen met heel beperkte middelen.

Het verhogen van de gemeentelijke lasten zal voor sommige festivals de doodsteek zijn of bezoekers zullen meer moeten gaan bijdragen. En dan maar roepen, dat kunst en cultuur van en voor iedereen en van de Mienskip is. Dat participatie belangrijk is. Dat we Leeuwarden en Fryslân op de kaart willen zetten.

Waar Leeuwarden en Fryslân in en na 2018 kunst en cultuur juist meer zouden moeten promoten en faciliteren zet de gemeenteraad van Leeuwarden de rem erop door lastenverzwaring. Alle raadsfracties, uitgezonderd Verenigd Links, stemden daarmee in.

In november zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad van Leeuwarden. Laat de campagne maar vast beginnen: een belangrijk onderwerp heeft zich al aangediend!


Geschreven op 04. april 2017 door Jan Waterlander

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl