Open brief aan Edith Schippers

Geachte mevrouw Schippers,

Deze week verkent u de mogelijkheden voor het vormen van een nieuw kabinet. Mag ik u vragen daarbij ernstig rekening te houden met het volgende.

Iedereen roept dat het met de economie geweldig gaat. Dat zal voor een groot deel van de bevolking inderdaad zo zijn. Maar dat geldt niet voor de groep mijn leeftijd (60 jaar). Velen -waaronder ik– hebben geen betaalde baan meer en kunnen die ook haast niet meer krijgen. Als je het op kunt brengen om te solliciteren krijg je per kerende post een afwijzing.

Het CBS maakte op 17 maart bekend dat het aandeel 55-plussers onder de werklozen gestegen is van 10% in 2006 tot 22% in 2016! En dan zijn de mensen die hun best doen als ZZP-er hun geld te verdienen (waaronder ik) nog niet meegeteld. Als ZZP-er is de situatie ook niet zo rooskleurig door allerlei regels van het vorige kabinet.

Van de 60-jarigen die nog wel werk hebben lopen er een aantal op hun tandvlees. Dan heb ik het niet alleen over de fysiek zware beroepen als stratemaker en in de zorg. Maar bijvoorbeeld ook docenten krijgen het – door allerlei bezuinigingsmaatregelen – steeds zwaarder.

Wat biedt de toekomst? Pas eind 2016 wist ik dat ik vanaf mijn 67-1/4-jarige leeftijd AOW zou ontvangen. Tot vier a vijf jaar geleden wist ik niet beter dan dat mijn AOW op 65-jarige leeftijd in zou gaan. Nu dat (tenminste?) twee-en-een-kwart-jaar later wordt moet ik op zoek naar € 23.000 (=het gemis aan AOW in die jaren). Tel ik dat van mijn partner erbij op dan gaat om zo’n € 46.000.

En als ik dan pensioen ga krijgen dan weet ik niet eens of dat pensioen wel voldoende de ontwikkeling van de prijzen volgt door allerlei overheidsregeltjes, waardoor ik moet vrezen voor mijn koopkracht de tientallen jaren daarna.

Ik wil beslist niet zielig doen. Maar als een volgend kabinet net als het vorige seniorenbeleid op de arbeidsmarkt niet op het menu zet (m.i. dé reden voor de mokerslag aan de PvdA) dan zet dat een hele groep senioren in de vrieskou.

Daarom het dringende verzoek aan de (in-)formateurs mee te geven voor beleid te zorgen waarbij we de kennis, kunde en (levens-)ervaring van senioren kunnen koppelen aan de ambities van jongeren. Ik heb bij het UWV al een keer een idee ingediend voor bijvoorbeeld coöperaties van senioren die op projectbasis de mkb-bedrijven kunnen helpen. Het UWV heeft dat als uitkeringsmachine naast zich neergelegd. Ook een idee om banken – die miljarden winsten maken, na door ons als belastingbetaler gered te zijn – senioren niet af te laten stoten maar in dienst te houden en in te zetten om de honderdduizenden gezinnen met problematische schulden te helpen heeft helaas (nog?) geen draagvlak. Daarin kan SNS/ASN (staatsbank) het voortouw nemen. Zulke maatregelen  zullen het zeker in minder bevolkte gebieden als Fryslan goed doen.

Ik wens u en de (in-)formateurs wat dit betreft veel wijsheid toe.

Rob Goedhart,Koudum


Geschreven op 21. maart 2017 door Gastblog

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl