Gurbe en Loltsje-kortingspas

Kortingskaarten en klantenkaarten zijn "hot". Ze puilen uit mijn portemonnee en zwerven rond terwijl ik toch redelijk selectief ben in het aannemen ervan. Commerciële initiatieven om mij via een klantenkaart of kortingskaart aan een bedrijf te binden, spreken mij niet zo aan. Iets anders vind ik pasjes om participatie te bevorderen of cultuur laagdrempelig te maken. Het Cultureel Jongeren Paspoort en de OV jaarkaart voor studenten zijn daar mooie voorbeelden. Voor ouderen zou dat ook een goede zaak zijn.

Als openbaar vervoer, bezoek aan musea, theater, bibliotheek en culturele evenementen, laagdrempelig gemaakt kunnen worden met een kortingskaart, is dat welkom. Ouderen kunnen niet altijd op "gangbare" tijdstippen op vaste locaties deelnemen. Dan is het goed daarop te anticiperen en faciliteiten te bieden door een kortingskaart. Ouderen kunnen soms beter op tijdstippen waarop anderen niet kunnen. Veel ouderen ontdekken ook pas na hun werkzame leven welke aantrekkelijke activiteiten er zijn. Een financieel steuntje in de rug is dan mooi meegenomen.

De lege stoelen zijn het duurst! Of dat nu in de bus is, de trein, het voetbalstadion, de bioscoop, het museum of het theater. Daarom is het belangrijk zo min mogelijk lege plaatsen te hebben en een zo goed mogelijke bezetting.

Maatschappelijk gezien zou iedereen laagdrempelig moeten kunnen participeren. Terrassen in de stad vertonen vooral lege plaatsen op tijdstippen dat veel ouderen in de gelegenheid zijn. Voor studenten bestaan in de avonduren aantrekkelijke aanbiedingen, maar ouderen worden blijkbaar niet gezien als belangrijke potentiële klant of bezoeker. Met een kortingskaart wordt het ook haalbaar voor ouderen, die in inkomen achteruit zijn gegaan of moeten rondkomen van AOW eventueel aangevuld met een klein pensioentje, om zo nu en dan “cultuur te snuiven”.

Een bezoek aan museum, bioscoop of theater kost niet alleen moeite, maar ook geld. De talrijke culturele evenementen in Fryslân zijn er ook voor ouderen. Neem de Iepen Loftspullen waarin we uitblinken. Op de jaarlijkse Uitmarkt komt een nog groter aanbod voorbij voor met name ook ouderen, actief of passief, dan waarvan in de praktijk gebruik wordt gemaakt. De markt is groter dan die wordt aangeboord. Het merendeel van het aanbod is niet senior-proof wat het wel zou moeten zijn. Maar dit terzijde.

Ik begrijp niet dat er voor ouderen niet een eenduidige uniforme regeling is. Niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland en onze Provincie, zijn tal van regelingen, heel veel verschillende acties, kortingen en pasjes in omloop. Je moet het maar weten. Je moet er moeite voor doen. Je moet ze allemaal uit elkaar weten te houden.

Er zijn seniorenkaarten, 50plus, 60plus en 65plus pasjes. Wat voor het ene pasje geldt, geldt niet voor het andere pasje. Pasjes maken participatie laagdrempelig, het verkrijgen ervan is dat allerminst. Formulieren invullen, pasfoto’s maken, inleveren bij het juiste loket. Soms moet je er voor betalen, dat kun je weer terugverdienen, maar toch... 

Het wordt hoog tijd, te beginnen in de provincie, later nationaal of Europees, dat er één regeling komt, waardoor je overal en altijd en dus met korting gebruik kunt maken van één en dezelfde pas. De aanloop naar KH2018 leent zich daar uitstekend voor.

Als het goed is bruist Fryslân van activiteiten in 2018 als Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa is. Als het goed is zijn die gericht op een breed publiek, op alle Friese inwoners en veel bezoekers uit binnen- en buitenland. Een buitenkans om een "Gurbe en Loltsje-pas“ te introduceren. Een pas die recht geeft op alle kortingen die kunnen worden gegeven aan bezoekers. Het succes daarvan kan navolging krijgen in de rest van Nederland of bij voorkeur in Europees verband.

Eén pas voor ouderen waarmee ze waar dan ook en op welk moment dan ook gebruik kunnen maken van kortingen. Zonder opnieuw wat te hoeven regelen of meer moeite moeten doen om een pasje te bemachtigen dan om een toegangsbewijs te kopen. Hoe moeilijk kan het zijn?

 

 

 


Geschreven op 26. oktober 2016 door Jan Waterlander

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl