Er is werk genoeg, maar er zijn te weinig banen!

Met grote regelmaat worden we voorzien van werkgelegenheidscijfers. Vaak gaat het dan om mensen die een beroep doen op een werkloosheidsuitkering. Werkzoekenden die geen beroep doen op een uitkering of "eruit gekieperd zijn" tellen niet mee. Werkloosheid, zeker onder ouderen, lijkt een onoplosbaar probleem. Er is gewoon te weinig werk wordt er gezegd. Maar is dat ook zo?  

Door reorganisaties en bezuinigingen zijn er steeds minder banen. Bedrijven moeten concurreren en winst maken. Subsidies worden bevroren of afgebouwd. Ook de overheid neemt maatregelen die het aantal banen reduceert. In de dienstensector heeft de dienstverlening door het schrappen van banen een absoluut dieptepunt bereikt. Werk was en is er wel, banen niet meer, en dat merken de klanten!

Een economische recessie of zelfs crisis wordt dikwijls aangevoerd als hét argument voor het schrappen van banen. Maar neemt het werk ook af? Natuurlijk niet! Met het verdwijnen van banen in de zorg neemt de behoefte aan zorg echt niet af. Er moet dan op een andere manier in zorg worden voorzien bijvoorbeeld door mantelzorg.

Nederland is vrijwilligersland bij uitstek. Het cement van de samenleving worden vrijwilligers genoemd. Een enorme hoeveelheid werk wordt verricht op vrijwillige basis. Ook werk dat is te vergelijken met regulier betaald werk. In de sportsector, het onderwijs en andere sectoren, komt betaald werk voor naast vrijwilligerswerk. Dorpshuizen, sportkantines, bibliotheken draaien op vrijwilligers, terwijl dit werk vergelijkbaar is met betaalde banen.

Er is natuurlijk niets mis met vrijwilligerswerk. Integendeel. Het is nuttig, leuk en er spreekt een mate van betrokkenheid uit waar veel werkgevers jaloers op zijn.

Door het langer vitaal ouder worden van mensen, ontplooien ouderen tal van activiteiten. Ook nadat ze gestopt zijn met werken hebben velen het nog hartstikke druk. Soms in een lager tempo en in een beperktere omvang dan hun eerdere baan. Maar hoe dan ook verrichten ze veel werk, werk dat ook als bestaande baan voorkomt of voor zou kunnen komen.

Zo wordt er in Nederland veel "verborgen werk" gedaan. Als dat wegvalt zou de samenleving ontwricht raken. Als je vrijwilligerswerk gaat kapitaliseren kom je op een immens bedrag uit. Misschien is de B.V. Vrijwilligers wel de grootste bedrijfstak van ons land! Zelfs als je het beperkt tot vrijwilligerswerk dat in vergelijkbare vorm voorkomt als betaald werk.

Met het wegbezuinigen van banen vindt er een verplaatsing plaats naar vrijwilligerswerk. "Ik vind dat iets wél gedaan moet worden dus blijf ik dat doen, desnoods als vrijwilliger". Hierdoor wordt het vinden van vrijwilligers steeds lastiger en blijft er steeds meer werk liggen. Vandaar mijn stelling: Er is werk genoeg, maar er zijn te weinig banen!

Als mijn stelling klopt dan is werkloosheid een gekweekt probleem. Het opschuiven van de AOW leeftijd en het langer moeten doorwerken beïnvloeden dat er banen nodig zijn. Als 65 en 66 jarigen moeten blijven doorwerken moeten er ook banen zijn. Werk is er voldoende.

Werkloosheidscijfers kunnen sterk naar beneden evenals het aantal werkloosheidsuitkeringen. Maar dan moet "verborgen werkgelegenheid" zichtbaar worden gemaakt en moet er betaald worden voor werk dat er wel degelijk is en waar je ook een betaalde baan voor kunt realiseren.

 


Geschreven op 26. september 2016 door Jan Waterlander

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl