Vakantiekranten

Laptop en Tablet hebben me niet van mijn gewoonte afgebracht om bij terugkomst van vakantie toch nog alle kranten te lezen die in de vakantieperiode door de bus kwamen. Het digitale nieuws gaat sneller dat wel. En waar ter wereld je ook bent kun je het laatste nieuws volgen. Maar in een krant staat meer.

In vakantiekranten kun je niet om de rouwadvertenties heen. De dood heeft geen vakantie en dus komen velen voorbij die een vervelende periode hebben gehad omdat familie, een vriend of bekende is overleden. Na een vakantie lijken het er opeens veel meer dan wanneer je dit dagelijks volgt. De vakantiekrant getuigt daarvan en ik sta stil bij wie ik heb gekend en welke nabestaanden ik ken.

Gelukkig hebben veel journalisten ook vakantie. Is dat wat vakantiekranten dunner maakt of gebeurt er gewoon minder in vakantietijd? Als het om actuele politiek gaat wel. Leuk om te zien dat alles gewoon doorgaat tijdens het zomerreces. Ook zonder politiek.

Opvallend is het toenemend aantal berichten over “het ouder worden”. Ik weet niet of het dankzij of ondanks 50PLUS is, maar steeds meer politieke partijen, maatschappelijke organisaties en instellingen ontdekken de ouder wordende mens. De ouderenbonden, meestal wars van politiek, wagen zich plotseling ook op politiek terrein. Er wordt al een aanloop genomen naar de komende verkiezingen. Alsof in verkiezingstijd de koopkracht en leefomstandigheden van ouderen opeens wél belangrijk zijn.

Als Statenlid voor 50PLUS let ik natuurlijk extra scherp op berichten die te maken hebben met demografische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de samenleving. Werk, wonen, zorg, koopkracht, eenzaamheid, mobiliteit. Dwars door de kranten heen, regionaal en landelijk, is er veel aandacht voor. Maar wat levert het op? Veel blijft steken in waarnemingen, vaststellingen en goede bedoelingen. Het wordt pas echt nieuws voor mij als er ook echt iets gaat veranderen.

De vakantiekranten stonden natuurlijk vol met sport. De Olympische Spelen vullen een belangrijk deel van de kranten. Opvallend is hoe ver, journalisten en vakspecialisten in hun prognoses en voorbeschouwingen, naast de werkelijkheid zaten. Ik hoop dat andere vak-journalisten een meer betrouwbare kijk op de werkelijkheid hebben. Stel dat economen, sociologen en politieke redacties er even ver naast zitten als sportjournalisten... Dan ga ik echt de krant anders lezen.

Als je voor je beeldvorming in belangrijke mate bent aangewezen op de krant, dan mag je verwachten dat meningen en feiten niet door elkaar lopen. Je mag best zien of het om betrouwbare objectieve informatie gaat of om een mening van journalisten van welke politieke kleur dan ook. Al lezend en bladerend bedacht ik me dat ouderen, en niet alleen ouderen, hun maatschappijbeeld in belangrijke mate baseren op wat er via de krant of regionale media tot hun komt. Daardoor kan een heel ander beeld ontstaan van de werkelijkheid.

Ik kom in diverse vakantiekranten ook veel informatie tegen die ik bestempel als volstrekte onzin. Dat zal buiten de vakanties om ook wel zo zijn, maar kranten van meerdere weken doorlezend valt dat op één of andere manier meer op. Als het om ouderenproblematiek gaat is dat misschien wel essentieel, want er worden verschillende werkelijkheden geschetst en tegengestelde waarheden.

Al lezende merk ik, dat ik mezelf aan het opladen ben voor een boeiend politiek jaar. Zo heb ik toch nog inspiratie gehaald uit de vakantiekranten. Bovendien kan ik meteen een wezenlijke bijdrage leveren aan de 67 kilo oud papier die Friezen gemiddeld per jaar verzamelen.


Geschreven op 05. september 2016 door Jan Waterlander

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl