Wat is er veranderd met de hogere AOW leeftijd?

Uit een vroegere betrekking in de Sociale Zekerheid herinner ik me dat boven de 57 jaar vrijwel niemand meer werd afgekeurd. Degenen waar het dan om ging waren op die leeftijd al afgekeurd! Cijfers bevestigen dat mensen eerder stopten met werken. Soms vanwege "regelingen". Soms omdat ze recht hadden op pensioen bij het bereiken van een voor hun vastgestelde leeftijd. Het ziekteverzuim was hoog. Bij sommige werkgevers meer dan 10%! Er was een regeling voor vervroegde uitkering (VUT) waar op grote schaal dankbaar gebruik van werd gemaakt.

Het waren dikwijls regelingen die eerder stoppen mogelijk maakten, maar dat gaf vrijwel nooit de doorslag. Veel mensen waren het zat. De veranderende eisen, werkdruk, sfeer op het werk en het niet meer aan kunnen, gaven uiteindelijk de doorslag.

Hoe dan ook: Veel werknemers konden hun werk niet meer aan en besloten te stoppen. Dikwijls werd dit als enige oplossing gezien.  

Er was sprake van fysiek zwaar werk, maar ook van stress. Soms was de motivatie na een lange loopbaan volstrekt weg. Werknemers hadden de piek in hun loopbaan al lang achter de rug. Wat eens uitdagend was werd sleur en routine zonder perspectief.

Mentaal onbehagen uitte zich dikwijls in lichamelijke klachten en omgekeerd. Niet zelden met het stempel arbeidsongeschiktheid tot gevolg.  

Als je eerder stopte met werken was dat niet voor niets. Een lager inkomensperspectief nam je dan maar op de koop toe.

Het was het werk en het waren de arbeidsomstandigheden die dusdanig waren, dat veel mensen moesten stoppen of zelf stopten met werken.

Anno 2016, nog niet eens zo gek veel verder in de tijd, zijn regelingen verslechterd of afgeschaft en wordt er vanuit gegaan dat mensen langer doorwerken. De verkorte WW-uitkering onder hoogst onplezierig UWV regiem, een beroep doen op de geenszins comfortabele bijstandsuitkering, en allerlei onzekerheden met betrekking tot werk en inkomen hebben zondermeer hun uitwerking.

Degenen die het eerder niet vol zouden hebben gehouden plegen nu roofbouw op zichzelf. Met alle gevolgen van dien voor hun leefomstandigheden en voor het werk dat ze doen.

Als je ouder bent schik je je wel, want als je eruit vliegt kom je zelden weer aan werk.

Zo ontstaat er een systeem met feodale kenmerken.

De dreigementen van pensioenfondsen, dat mogelijk (nog meer) gekort gaat worden op pensioenen maakt mensen onzeker. De indexering is al jaren niet gevolgd en als er niet wordt ingegrepen gaan veel ouderen een onzekere toekomst tegemoet. Misschien heb je dan met hard werken wat reserve opgebouwd, maar repareren van onvoorziene tekorten is begrensd.

De overheid heeft zich de afgelopen tijd zeker geen betrouwbare partner getoond en ziet de problemen van het ouder worden niet als haar probleem. De meeste politieke partijen zien over het hoofd dat een meerderheid van de kiezers tot de ouderen gaat behoren en weigeren daarmee rekening te houden. Er heerst kortom tevredenheid bij statistieken waaruit blijkt dat mensen inderdaad langer doorwerken.

Maar is er dan in het werk ook wat veranderd? Is er sprake van beleid op de werkvloer waardoor mensen ook langer met voldoening, en gezond, kwalitatief goed kunnen functioneren? Of leidt het langer door moeten werken tot een enorme schadepost door verlies aan productiviteit en van gezondheidseffecten die niet zijn te overzien?

Veel mensen die ik spreek en het niet meer op kunnen brengen accepteren door vroegtijdig te stoppen met werken een groot inkomensverlies.

Bij veel pensioenfondsen kun je wel met vroegpensioen, maar dat moet je je wel kunnen permitteren.

Zeker als je nog tot 67 moet.

 


Geschreven op 11. augustus 2016 door Jan Waterlander

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl