Bezit van het maatschappelijk middenveld

Ondertussen doe ik al bijna 50 jaar vrijwilligerswerk. Tientallen functies en taken heb ik inmiddels gehad. Vanuit betrokkenheid bij de samenleving en vaak omdat ik vond dat het beter kon. Mijzelf daar actief voor inzetten vond ik dan de beste manier.

Ook door de intensiteit van deze activiteiten en mijn werk heb ik me lange tijd afzijdig gehouden van politieke activiteiten. Maatschappelijke betrokkenheid en daarin wat doen bracht ik ook niet meteen in verband met politieke activiteiten. Natuurlijk had ik veel te maken met politiek, maar dan als vertegenwoordiger van maatschappelijke organisaties en instellingen. Op enig moment ben ik toch de politiek ingerold. In mijn maatschappelijke omgeving werd daarop begripvol gereageerd.

Anders werd dat toen ik tien jaar later actief werd voor een andere politieke partij. Ik werd daarop aangesproken door twee medebestuursleden in een speciaal hiervoor georganiseerd overleg. Politiek actief zijn is geen probleem, maar het maakt kennelijk wel uit voor welke partij je dat doet.

Dus ben ik daarop gaan letten. Ik stelde vast dat de ene politieke partij veel meer vertegenwoordigd is in het maatschappelijk middenveld dan de andere. Politieke betrokkenheid wordt gewaardeerd. Het is nuttig voor de contacten en om invloed uit te oefenen. Maar het moet wel de politieke kleur zijn die dominant is in de betreffende organisatie. Met marges, dat dan weer wel!

In mijn vrijwilligerswerk bij algemeen maatschappelijke organisaties (die veelal draaien op overheidssubsidies) gaat het dus niet alleen om inzet, betrokkenheid en kwaliteit, maar speelt ook een rol waar je nog meer bij betrokken bent. Toch vreemd dat in een open en democratische samenleving, je voor de ene politieke voorkeur kunt uitkomen en dan van harte welkom bent, en de andere politieke voorkeur beter kunt verzwijgen omdat je anders weleens uitgesloten kunt worden.

Voor een deel kan ik het ook wel weer begrijpen. Politieke kleur zegt ook iets van "mensbeeld" en hoe je tegen de samenleving aankijkt. Maatschappelijke organisaties staan ook "ergens" voor.

Toch zit de kracht van maatschappelijke organisaties naar mijn idee niet in politieke één kleurigheid, maar in een bredere participatie. Zeker als het gaat om brede algemeen georiënteerde organisaties gesubsidieerd door de overheid!

 

(Waarom heb ik eigenlijk de namen van maatschappelijk organisaties en instellingen en van politieke partijen weggelaten?)


Geschreven op 28. april 2016 door Jan Waterlander

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl