Ouderen slecht voorbereid op zelfstandig wonen

Ouderen willen graag zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen, maar zijn zich niet goed bewust van de maatregelen die ze daarvoor bijtijds moeten nemen. Ruim 71% van de 60 tot 80 jarigen is niet bezig met het aanpassen van de eigen woning. Zelfs van de 70- en 75-plussers doet ruim 60% niets. Dit terwijl zij zelf het zelfstandig kunnen blijven wonen, na een goede gezondheid, als meest belangrijk voor hun welzijn in de toekomst zien. De redenen waarom ze daar (nog) niet mee bezig zijn: te vroeg (37%), geen prioriteit (37%) en onwetendheid (9%).

Mensen komen vaak te laat in actie. Wacht niet tot je lelijk valt of plots minder mobiel bent, maar denk tijdig over je toekomst na, zodat je veel veiliger kunt wonen én vaak nog comfortabeler ook.

De knop moet om!

Hoewel zo’n 80% van de 60-plussers aangeeft nog volledig mobiel te zijn, moeten ze nu al iets doen om straks niet in de problemen te komen. Zo’n 40% van de mensen verwacht ook dat er aanpassingen aan het huis nodig zullen zijn. En ruim de helft maakt zich zorgen over de woonsituatie (53%). Maar ze komen niet in beweging. Dat je nu nog kunt gaan en staan waar je wilt is over een paar jaar misschien niet vanzelfsprekend meer. En je kunt niet verwachten dat de overheid of je naaste het tegen die tijd wel even voor je regelt. Er moet bij mensen echt een knop om. Ze moeten zelf in actie komen om hun huis toekomstbestendig te maken.

Bij verminderde mobiliteit zijn al snel aanpassingen nodig zoals drempel­verlagers, handgrepen op het toilet en misschien zelfs wel een traplift. Maar denk ook aan een minder gladde badkamervloer. Of haal typische struikelblokken zoals kleedjes in de gang en slaapkamer weg. Dat maakt dat je nu al geniet van een comfortabeler en veiliger woning.

Naast aanpassen zijn verbouwen of verhuizen ook uitstekende opties. Op de website van Zilver Wonen worden ouderen geholpen hierover na te denken en praktische stappen te zetten. De site geeft informatie over producten en mogelijkheden om beter gebruik te maken van bestaande ruimtes in de eigen of nieuwe woning.

Struisvogel of levensgenieter?

Er is ook onderzocht hoe 60-plussers zichzelf zien als het gaat om maatregelen die ze (willen) nemen om in de toekomst langer zelfstandig thuis te blijven wonen. De ondervraagden zijn vervolgens ingedeeld in categorieën als Struisvogel, Onzekere, Realist en Levensgenieter.

Opvallend is dat zelfs van de mensen met de meest proactieve levensinstelling (de Realisten) nog steeds ruim meer dan de helft (55%) in de praktijk géén concrete actie onderneemt.

Bijna 3 op de 10 van de groep Nederlanders in deze leeftijdscategorie herkent zich in de beschrijving van de “Struisvogel” (28%); ze zeggen dat ze erover moeten nadenken, maar maken zich niet druk omdat ze het toch niet in de hand hebben. Ze zien het allemaal wel. Van de Struisvogels onderneemt maar liefst 84% geen enkele actie om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Een vijfde valt onder de noemer “Onzekere” (19%); zij zegt niet al te ver vooruit te denken, vol twijfels te zitten en niet veel af te weten van moderne dingen als smartphones. Ze denken niet echt na over de toekomst omdat hen dit angst aanjaagt, omdat ze niet weten waar ze moeten beginnen of omdat ze ervan uitgaan dat anderen dergelijke zaken wel voor hen zullen regelen. Deze Onzekeren nemen in 82% van de gevallen geen enkele concrete actie.

De andere twee groepen staan anders in het leven, maar hebben desondanks in de praktijk ook nog niets geregeld.

Ongeveer een derde, herkent zichzelf het meest in de beschrijving van de “Realist” (32%); zij zeggen alles zelf te regelen, dingen goed uit te zoeken en ook meteen in orde te maken. De koe bij de horens te vatten. Voor de toekomst hebben ze normaal gesproken al best wat overdacht en georganiseerd, zo geven ze aan. Toch heeft slechts 45% van deze groep nagedacht of actie ondernomen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Ruim een vijfde ziet zichzelf meer als “Levensgenieter” (22%); ze leven maar één keer en plukken de dag. Ook in de toekomst willen ze het allerbeste voor zichzelf en hun partner. Ze zeggen daar al vaak over na te denken en daar dan zaken voor te regelen. Bijna 70% van deze 60-plussers heeft geen concrete actie ondernomen.

Toekomstgericht en toekomstbestendig

Mensen willen graag zo lang mogelijk comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Dat betekent vooruit kijken en nu al nadenken over verbeteringen en aanpassingen aan het huis, of over verbouwen of verhuizen. Daarvoor aandacht vragen en krijgen is mooi, maar het belangrijkste doel is om ouderen te informeren en stimuleren om na te denken en actie te ondernemen om ook in de toekomst prettig en comfortabel thuis te kunnen blijven wonen!

Coen Staal, secretaris Stichting Zilver Wonen Weken 

  


Geschreven op 15. april 2016 door Gastblog

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl