Middeling bij wisselend inkomen ouderen moet automatisme zijn

De Belastingdienst kent een bij veel ouderen niet bekende regeling van "middeling". Deze regeling houdt in, dat je bij sterk wisselende inkomsten over een periode van 3 aaneengesloten jaren, je inkomstenbelasting mag "middelen". Kortweg komt het erop neer, dat als je wisselende inkomsten hebt en dus ook over box 1 (inkomsten uit werk) een verschillend belastingpercentage verschuldigd bent, je de inkomsten over 3 jaren mag middelen en herberekenen.

Veel ouderen gaan er na hun pensioen in inkomen op achteruit. Vroeg-gepensioneerden die door het opschuiven van de AOW-leeftijd soms een gat moeten overbruggen, merken dat nog meer dan anderen.

"De gouden handdruk" is kennelijk nog maar aan een enkeling gegund en dikwijls "niet meer van goud", maar ook daardoor kan sprake zijn van wisselende inkomsten.  

Voor een Belastingdienst die het ons steeds gemakkelijker wil maken en steeds meer zelf alles invult, zou "middeling" ook een standaard service kunnen zijn. Zover is het nog niet!

Dit betekent, dat je er zelf op moet letten en in veel gevallen hulp moet inroepen om dit uit te zoeken. Op de website van de Belastingdienst wordt "middeling" uitgelegd, maar voor veel mensen zal dit te ingewikkeld zijn.  

Daarom zullen we er bij de Tweede Kamerfractie van 50PLUS op aandringen om te bevorderen, dat de Belastingdienst standaard de middelingstoets gaat doen bij belastingplichtigen die in een middelingsperiode van 3 jaren waarin ze zijn gestopt met werken door het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd, mogelijk recht hebben op teruggave van betaalde belasting.  

Het is maar zeer de vraag of hiervoor iets geregeld zal worden. Daarom is het van belang zelf te letten op "middeling" en anderen daarop te attenderen. Dat kunnen ook buren, ouders of grootouders zijn. Soms stopt iemand eerder met werken om als ZZP'er aan de slag te gaan. Ook dan kan "middeling" voordeel opleveren.

Het voert te ver om hier alle details van de regeling uit te leggen. Let erop, vraag deskundig advies, en informeer anderen waarvoor je denkt dat dit van toepassing kan zijn.

De datum van 1 mei is hierop niet van toepassing. Op dit moment kan iedere belastingplichtige zelf bepalen wanneer het verzoek voor middeling wordt gedaan en over welke periode. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden waarop moet worden gelet.  

SAMENGEVAT

ALS JE DOOR WISSELENDE INKOMSTEN OVER EEN PERIODE VAN 3 AANEENGESLOTEN JAREN, MEER INKOMSTENBELASTING HEBT BETAALD DAN JE HAD MOETEN BETALEN ALS JE ELK VAN DIE JAREN 1/3 VAN DE TOTALE INKOMSTEN HAD GEHAD, KOM JE MOGELIJK IN AANMERKING VOOR TERUGGAVE.

Het kan dus wél leuker én makkelijker.


Geschreven op 08. april 2016 door Jan Waterlander

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl