Aftrainen voor 20.3!

De Kiesraad houdt in 2019 rekening met Provinciale verkiezingscampagne en vergrijzing...

In 2015 was in Friesland het thema van de Provinciale verkiezingscampagne: "Stemmen doe je yn 18.3 seconden". Het verwees naar de verkiezingsdatum 18 maart en naar de tijd die een kiezer nodig zou hebben om zijn stem uit te brengen. 50PLUS heeft daarop nog wel commentaar gehad: die 18.3 seconden zou zeker niet gelden voor veel ouderen.

Voor veel ouderen is het uitbrengen van hun stem een hele opgave. Je moet naar een stembureau, je moet binnen kunnen komen en je moet "het allemaal maar uit elkaar kunnen houden". Er wordt vaak meer moeite gedaan voor jongeren om ze naar de stembus te krijgen dan voor ouderen. Als je meer dan 50% van de kiesgerechtigden rekent tot "de ouderen" dan zou je toch ook vooral die groep moeten faciliteren om te kunnen gaan stemmen, toch?

De Kiesraad doet hier iets aan. Het voornemen bestaat om de volgende Provinciale Staten verkiezingen te houden op 20 maart 2019 en niet op 13 maart 2019. Met dezelfde campagneslogan (stemmen doe je in...) zouden we zwaar in training moeten gaan om op 13.3 uit te komen. Met 20.3 kunnen we letterlijk en figuurlijk uit de voeten. Degenen die in 2015 op 18.3 naar de stembus gingen om op 50PLUS te stemmen zullen dat op 20.3 in 2019 ook wel halen. En nieuwe kiezers halen 20.3 ook eenvoudiger dan 18.3 of 13.3. Als het ogenschijnlijk voor ouderen gemakkelijker wordt gemaakt om hun stem uit te brengen zal de slogan wel worden aangepast.

Voor ons is duidelijk dat je bij verkiezingen zoveel mogelijk kiesgerechtigden in de gelegenheid moet stellen om hun stem uit te brengen. Ongeacht de leeftijd. Stembureaus op stations, Hoge Scholen: Prima! Maar vooral ook in verzorgingshuizen en in wijken en dorpen waar veel ouderen wonen. Demografische ontwikkelingen werken door in tal van praktische zaken, zoals ook deze.

We kunnen aftrainen van 18.3 naar 20.3 en als het 13.3 wordt halen we het ook. We zijn al in training!


Geschreven op 06. april 2016 door Jan Waterlander

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl