Glasvezel, Breedband Fryslân

De kosten van het realiseren van snel internet zijn in het buitengebied zo hoog, dat klanten daar 15 jaar (!) lang aan het afbetalen zijn. De kosten voor aansluiting komen daar nog bovenop en het verhuizen van klanten laat ik gemakshalve nog maar even buiten beschouwing.

Het zou natuurlijk eleganter zijn geweest als het buitengebied als eerste op supersnel internet was aangesloten. In de steden is immers al redelijk snel internet voorhanden. Met dien verstande, dat de kosten evenredig worden verdeeld over alle afnemers. Er bestaat ook nog zoiets als solidariteit.

Bij de PTT (KPN, TPG) bestond zo'n regeling bij het aanleggen van een telefoonaansluiting. Een standaardtarief voor iedereen. Als ik me goed herinner, 200 gulden. Ongeacht waar de aansluiting kwam. Dat kon omdat in de steden met veel woningen dichtbij elkaar ruim werd uitgekomen met dit bedrag. In de buitengebieden niet, maar het kon tegen elkaar worden weggestreept. Zo kon iedereen voor een redelijk bedrag aangesloten worden op het telefoonnet. Waarom dit nu niet kan met aansluitingen op supersnel internet is voor mij een compleet raadsel. 

Hoe het ook zij, er lijkt nu toch wat beweging in te komen. Het college van GS denkt erover na om commercieel onrendabele gebieden in één provinciale aanbesteding aan te sluiten op glasvezel. Op 30 maart 2016 wordt in het Provinciehuis daarover een bijeenkomst gehouden met een groot aantal sprekers, zakelijk belanghebbenden, lokale coöperaties etc.

Wordt vervolgd dus. Ik houd u op de hoogte van de ontwikkelingen.


Geschreven op 25. maart 2016 door Pietsje Spijkstra

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl