"Ze kosten ons miljarden"

Regelmatig verschijnen er in de media ramingen over wat vluchtelingen "ons" kosten. Het zou om miljarden kunnen gaan.

Met de opvang van vluchtelingen is inderdaad veel geld gemoeid. Dat klopt. Maar buiten beschouwing blijft doorgaans waaraan dat geld wordt besteed. Het komt niet in een spaarpot. Het verdwijnt niet. Nee, het wordt uitgegeven! Uitgegeven aan de bouw en inrichting van voorzieningen, zorg, onderwijs, huur, voeding en kleding.

Dit betekent dat het in de economie wordt gepompt. Bedrijven, instellingen en mensen verdienen er ook aan. Het levert werkgelegenheid op. En over alle uitgaven wordt ook weer belasting betaald, die weer bij "ons" terechtkomt.  

Van ouderen wordt dikwijls hetzelfde gezegd: "de vergrijzing kost ons miljarden"! 

Maar ook het geld dat wordt uitgegeven voor ouderen komt niet in hun spaarpot of in een oude sok. Nee, het is nodig voor wonen, zorg en voorzieningen en soms voor levensonderhoud. Ook daarmee is werkgelegenheid gemoeid en het levert voor veel mensen inkomsten op. Ook dat wordt weer uitgegeven en er wordt ook belasting over betaald.

Maatregelen die er toe leiden, dat veel gepensioneerden er al jaren op achteruit gaan, zijn wat dat betreft niet alleen verwerpelijk in ethisch opzicht, maar ook in economisch opzicht!  

Er zijn economen die er voor pleiten om de economie aan te jagen door geld uit te geven, in plaats van te bezuinigen. Want als je geld uitgeeft, ontvangen andere mensen direct of indirect ook geld dat ze weer kunnen uitgeven. En over inkomen wordt inkomstenbelasting geheven en over aankopen BTW.  

Het blijft de vraag waaraan je dan geld uitgeeft. De overheid, Europees, landelijk, provinciaal en gemeentelijk, maakt daarin keuzen.

Er worden politieke afwegingen gemaakt op grond waarvan de beschikbare middelen worden besteed. Of er meer of minder geld wordt uitgegeven.  

Volgers van de politiek kunnen weten waaraan de diverse overheden hun geld uitgeven. Daarbij is het goed om de vraag te stellen waar die uitgaven terecht komen en wie daarvan beter worden.  

Uitgaven voor levensonderhoud, gezondheidszorg, wonen en onderwijs komen daarmee in een ander daglicht te staan.    

Het is niet alleen de vraag wat de kosten zijn, maar waarvoor je de kosten wilt maken en rekening houdt met wat dat direct en indirect oplevert.  

Dat is ons zowel letterlijk als figuurlijk heel wat waard.


Geschreven op 18. maart 2016 door Jan Waterlander

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl