De boeren partij

Ooit hadden we in Nederland een boeren partij. Velen van ons herinneren zich nog boer Koekoek die zich op bijna folkloristische wijze landelijk profileerde als karikatuur van de boeren. De Boerenpartij suggereerde op te komen voor de boeren en kwam met boerenverstand de Tweede Kamer in.  

Boeren zijn nog steeds belangrijk in Nederland en zeker in Friesland. Ze zijn van grote economische betekenis en dragen in belangrijke mate bij aan landschapsbeheer, natuur en milieu, waterhuishouding en waaraan eigenlijk niet. Geen discussie over het belang van de agrarische sector! Zelfs als je vanuit een ander perspectief aankijkt tegen de agrarische sector kun je er niet omheen dat ze belangrijk is.  

Logisch dus dat er in de landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek aandacht is voor de agrarische sector. Om het over Europa nog maar niet te hebben.

Het is een bijzonder verschijnsel dat de belangen van boeren dwars door politieke partijen in de volksvertegenwoordiging worden behartigd. In Europa, de Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraden en in het Waterschap zijn boeren herkenbaar. Terecht!  

Bij vrijwel alle politieke partijen zorgen boeren voor bestuurlijke invloed. De boerenpartij is volledig geïntegreerd in meerdere partijen. Soms vraag je je af of het de VVD, het CDA, de PvdA of de FNP is die spreekt of dat het de boer is die opkomt voor zijn belangen.  

Als 50PLUS moeten we op deze luxe nog even wachten.  

Het College van Gedeputeerde Staten zegt inclusief beleid te willen voeren. Dat betekent dat bij alle aan de orde zijnde onderwerpen oog is voor demografische ontwikkelingen en dus voor ouderen.  

Alle partijen die boeren in hun midden hebben, hebben ook ouderen in hun midden. De boeren laten van zich horen. Nu de ouderen nog!

 


Geschreven op 17. maart 2016 door Jan Waterlander

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl