Ouderenhuisvesting kan anders, beter en betaalbaarder

Dat demografische ontwikkelingen van invloed zijn op de woonbehoefte is zo ondertussen wel bekend. Mensen worden steeds ouder en het aantal ouderen neemt de komende decennia verder toe. Er tekent zich een duidelijke opvatting af dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en er bestaat ook een duidelijke relatie met "de zorg". Ideeën over leeftijdsbestendig bouwen komen echter moeizaam tot ontwikkeling.

Het blijft kennelijk lastig om een veranderend aanbod op het juiste moment af te stemmen op een veranderende vraag. Je kunt plannen maken gericht op toekomstige ontwikkelingen, maar hoe zeker kun je er van zijn dat dit ook echt werkt?

Woningbouwcorporaties maken hun afwegingen en de overheid staat het liefst op afstand. Veel wijst er op dat mensen zelf initiatieven moeten nemen. Initiatieven voor het moment dat ze "te groot" wonen, voor sommige zaken hulp en zorg nodig hebben, en ondertussen ook invloed willen hebben hoe en met wie ze wonen en voor hun relevante leefbaarheid creëren.   

"Wij zouden best wel met een aantal mensen een soort woongroep willen vormen, maar vind die mensen maar eens en een geschikte plek!"  

In Friesland bestaan veel gezichtsbepalende gebouwen zoals voormalige dorpsscholen, vrijgekomen boerderijen, gemeentehuizen en kerken. Gebouwen die hun vroegere functie hebben verloren, maar niet weg te denken zijn uit hun omgeving. Gebouwen die schreeuwen om een nieuwe functie. Voor particulier gebruik zijn ze niet altijd geschikt en wat als je al die ruimte niet nodig hebt? Of geen zin hebt in verbouwingskosten, onderhoud en energiekosten? De aankoop en verbouwingskosten zijn voor één persoon of een stel best hoog. Maar samen met anderen is het te overzien en kan de één wat de ander niet kan. Dus wat houdt ons tegen?  

In Witmarsum treffen we een mooi voorbeeld aan. Het Gemeentehuis van het voormalige Wunseradiel wordt over een paar maanden bewoond door zestien ouderen. Het wordt een kleinschalig zorgcentrum voor dementerende ouderen. Maar je hoeft zeker niet te dementeren om dit een aantrekkelijke woonvorm te vinden. In Witmarsum kosten appartementen straks vanaf 1250 euro (zorg inclusief). Er zijn goede mogelijkheden voor veel lagere kosten afhankelijk van de benodigde zorg en voorzieningen. Er zijn meer vergelijkbare initiatieven, maar velen blijven steken in de idee fase.   

"Ik heb een voormalig gemeentehuis op het oog dat waarschijnlijk wel voor twee ton kan worden gekocht. Het is goed bewoonbaar te maken voor 4 of 5 stellen. Stel dat de verbouwingskosten ook nog eens twee ton zouden zijn (centrale ruimte en eigen ruimten, gezamenlijke gastenruimte, sanitair, keukentjes, badkamers), dan is zo'n project voor 100.000 euro per stel uitvoerbaar. Er zijn mensen, die hierin zelfs kunnen participeren als hun huidige woning nog niet is verkocht......"  

"Ik zou wel willen, stel me er veel bij voor, maar er komt best veel bij kijken om dit echt te realiseren. Hoe doe je dat? Waar begin je?"  

Sa ist mar krekt! Sizze is neat.......  

We hebben er allemaal belang bij dat beeldbepalende gebouwen die hun functie verliezen behouden blijven. Kerken, boerderijen, scholen, gemeentehuizen, gemalen of pakhuizen. Gebouwen die een nieuwe functie kunnen krijgen. We hebben er ook allemaal belang bij dat ouderen (waarom eigenlijk ouderen?) kunnen beschikken over een woonomgeving die hun op het lijf is geschreven.  

De politiek kan hindernissen wegnemen in de regelgeving. Dikwijls moet de bestemming worden gewijzigd. Soms is hulp van een aannemer, projectontwikkelaar of woningbouwcorporatie wenselijk bij de vormgeving van idee ,naar plan, naar realisatie. Soms wordt gekozen voor een bewonersvereniging. Er zijn in ieder geval afspraken nodig en de notaris zal het goed moeten vastleggen.  

Maar de eerste stap lijkt te moeten worden gezet door de toekomstige bewoners.

Een leuk gespreksonderwerp met vrienden, familie, kennissen tijdens een verjaardag of burendag.


Geschreven op 25. februari 2016 door Jan Waterlander

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl