Stel dat het vanaf nu altijd zo glad blijft....: altijd "Code rood"!

2016 begint met een buitengewone gladheid. Door ijzel is het zo glad op straat dat je je er nauwelijks, zonder tegen de grond te gaan, op kunt voortbewegen; lopend niet en op de fiets al helemaal niet. Iedereen krijgt het advies om binnen te blijven tenzij het echt niet anders kan. Er zijn veel aanrijdingen, scholen en bedrijven zijn dicht en het is muisstil op straat.

De deur uitgaan is gevaarlijk en de ziekenhuizen melden grote aantallen botbreuken. Mensen zitten grotendeels opgesloten in hun woning en volgen de ontwikkelingen via de radio en tv. Kranten en post worden niet bezorgd. De in huis aanwezige levensmiddelen worden opgemaakt, want ook naar de winkel gaan is gevaarlijk. Er is druk contact via mail, sms en telefoon. Voor velen nog de enige manier om ervaringen te delen en contact te houden met anderen.

"Code rood" en "Code oranje" zijn drie dagen van kracht in Fryslân en in Noord-Nederland. Gelukkig maar drie dagen. Dat is te overzien en het is ook wel eens goed om te ervaren hoe dat is.

Ik word me ervan bewust hoe het moet zijn voor al die mensen waarvoor het altijd "Code rood" of "Code oranje" is. Mensen die vrijwel nooit de deur uit kunnen zonder gevaar en altijd afhankelijk zijn. Niet door gladheid en ijzel, maar door geestelijke of lichamelijke beperkingen. Mensen die het altijd moeten doen met wat ze nog in huis hebben en voor wie het contact met de buitenwereld altijd voornamelijk via de radio en tv verloopt. Mensen die soms ook niet zo gemakkelijk kunnen omgaan met apps, mail en sms. Mensen die leven in omstandigheden die ze zelf nauwelijks kunnen beïnvloeden.

Een steeds groter wordende groep ouderen komt de deur vrijwel niet meer uit omdat ze dat niet kunnen of omdat het te gevaarlijk is: ook als het niet glad is. Voor drie dagen heeft het wel wat. Sommige mensen ervaren deze gebondenheid aan huis zelfs als vrijheid omdat ze niet naar school of naar hun werk kunnen en thuis kunnen doen waaraan ze anders niet toekomen. Maar als het nu eens altijd "Code rood " zou zijn? Voor iedereen! Ik moet er niet aan denken!

Vandaag dooit het weer en kan ik weer doen wat ik altijd doe en belangrijk vind. Meer nog dan voorheen zal ik oog hebben voor die mensen waarvoor het niet slechts drie dagen, maar altijd "Code rood" of "Code Oranje" is.

 

   


Geschreven op 08. januari 2016 door Jan Waterlander

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl