Gjin krimp jaan

Afgelopen maandag (16-11-2015) heb ik een discussieavond over krimp bijgewoond in het gebouw van de Leeuwarder Courant. Daar was o.a. minister Blok aanwezig. We kregen van de heer Blok te horen dat hij erg weinig kan uitrichten voor wat betreft deze materie. Hij verwees alles naar onderop. Zelf dingen bedenken.

Ik denk dat daar nu net de kneep zit. Ik geloof best dat iedereen goede en werkbare ideeën heeft, maar vervolgens tegen zeer uitgebreide regelgeving aanloopt. Een goed idee wordt vaak in de kiem gesmoord door de ambtenaar die zich nu eenmaal aan de regels moet houden.

Op de weg terug naar huis zat ik de overdenken waarom er vroeger in de meest kleine dorpen wél allemaal bedrijvigheid was. Voor een deel is dat omdat er vroeger minder regelgeving was. Je had bijvoorbeeld in een klein dorp: 3 smederijen, 5 bakkers, kruideniers, groenteboeren, etc. Tegenwoordig lukt dat niet meer. Een voorbeeld is in Stavoren te vinden. Daar mag een kunstenaar niet lassen op de wal, maar als hij met een boot het water opgaat dan mag het wel...

Men wil tegenwoordig alles regelen met als resultaat dat er niets meer van de grond komt. In dezelfde krant stond vorige week een verhaal van twee jonge ondernemers uit Amsterdam die in Engwierum zijn begonnen, maar tegen allerlei regels oplopen waar niets tegen te ondernemen is... 

Er was ook nog een mevrouw die na jaren van wachten en te koop hebben van haar woning eindelijk een serieuze kandidaat had gevonden. Maar door alle publiciteit over die “vreselijke” krimp, ging de koop niet door omdat de kandidaat koper hiervan zo was geschrokken.

Nu kan je voor krimp (is negatief) iets positievers bedenken. Al denk ik zelf dat wanneer iets tegenzit, we in Friesland zeggen “gjin krimp jaan”. Volgens mij moeten we dat nu ook zo aanpakken!

We hebben in de Staten van Friesland een directe lijn naar de Omgevingsvisie waar we de komende tijd in Fryslân mee van doen hebben. Hier wordt ook gezegd dat de ideeën van onderop moeten komen. Ik denk dat dat pas lukt als regelgeving volgend wordt en niet langer leidend is.

Ik begrijp dat regels nodig zijn, maar het kan veel minder. Als we de regels minderen en de mensen met goede ideeën hun gang laten gaan dan komt er weer leven in de Friese brouwerij, niet direct maar op den duur wel.

Maar is dit wat we willen, willen we wel veel mensen in ons mooie Friesland? Eigenlijk niet. Laten we ons mooie Friesland voor ons zelf houden. Voor levensgenieters en mensen die er prettig werken. Als we dat de wereld ingooien, wil iedereen hier naar toe!

Ik lees vanochtend (23-22-2015) weer een 'mooi' voorbeeld van de regellast. Omdat iedereen verzuipt in de regels kan niet iedereen snel worden aangesloten op glasvezel. De plannen stranden door alle bureaucratie.

Conclusie: gjin krimp jaan, een positieve uiting geven aan krimp!


Geschreven op 23. november 2015 door Pietsje Spijkstra

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl