Duurzaam, lineair en circulair

Bijna iedereen heeft het druk met "duurzaamheid". Duurzaam betekent simpel gezegd dat je langer wilt doen met beschikbare grondstoffen. Duurzaamheid wordt doorgaans gebruikt als het gaat over energie. Duurzaam heeft echter betrekking op vrijwel alles. Kortom: Langer doen met het zelfde!

In de lineaire economie worden grondstoffen gebruikt om producten te maken en als die producten ten einde zijn, niet meer werken, achterhaald, of uit de mode zijn, worden ze vernietigd. In de circulaire economie vindt hergebruik plaats. De gebruikte grondstoffen worden opnieuw gebruikt en blijven "in de keten". Uitgangspunt is daarbij dat grondstoffen grondstoffen blijven. Een defecte of afgeschreven wasmachine, gemaakt uit metaal, rubber, plastic, bestaat - al functioneert hij niet meer - nog steeds uit diezelfde grondstoffen of uit de oorspronkelijk gebruikte grondstoffen. In de circulaire economie wordt nagestreefd alles te blijven gebruiken, zodat grondstoffen niet uitgeput raken.

Circulaire economie is voor 50PLUS Fryslan een belangrijk onderwerp. Dit vanuit het perspectief gezien van huidige en toekomstige ouderen.

Mijn ouders en grootouders groeiden op in een tijd dat "alles dat nog gebruikt kon worden weer werd gebruikt". Dit was deels uit nood en beperkt beschikbare middelen. Ik herinner me nog dat er geen of nauwelijks afval was. Ook al gaan we er zorgvuldiger mee om en scheiden we afval, de vuilcontainers van nu zijn tig keer groter dan de bij sommigen vast nog bekende zinken vuilnisemmers. 

Met het opkomen van "de welvaart" hebben we een periode gehad dat we dachten dat veel voor eenmalig gebruik was en afvalbergen en vuilstorten er waren om groot te worden. Het besef groeit dat dit niet goed was en niet goed is. Deels net zoals vroeger, maar dan op grotere schaal, uit noodzaak. Als we niks doen raken grondstoffen op, ontstaat schaarste, en leven toekomstige generaties op een hele grote vuilnisplaneet. Maar goed: het besef groeit en er wordt terecht hard aan gewerkt.

We willen niet terug naar de tijd van ouders, grootouders en overgrootouders, maar we willen een samenleving met een andersoortig bewustzijn waarmee we "toekomstbestendig" zijn! 50PLUSSERS hebben zelf en van hun ouders en grootouders een besef meegekregen, waarmee ze komende generaties perspectief kunnen bieden voor een duurzame en leefbare samenleving.

N.B.
De door 50PLUS ingediende motie over dit onderwerp in Provinciale Staten van Fryslan van 23 september 2015 haalde geen meerderheid, maar dit kwam mede door de "toezegging" van de gedeputeerde dat dit "staand beleid " is. En dus zijn we benieuwd naar de mate waarin, en de wijze waarop het Provinciaal bestuur van Fryslan hiermee om gaat.


Geschreven op 05. oktober 2015 door Jan Waterlander

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl