De juiste maat nemen!

De chaos op het spoor en grote tekorten zorgen voor discussie over "onrendabele" spoorlijnen. In dit verband worden "Leeuwarden-Stavoren" en "Leeuwarden-Harlingen" genoemd als drastisch aan te pakken lijnen. Net zoals je alle bevolkingsgroepen, of alle 5OPLUSSERS, niet dezelfde maat moet nemen, is het ook nodig om voorzieningen als openbaar vervoer de juiste maat te nemen.

Wat rendabel is lijkt een objectief criterium, maar de vraag is op welke schaal dat wordt beoordeeld en welke criteria daarnaast gelden. Zo is het vanzelfsprekend dat de bezettingsgraad in grote steden anders is dan op het platteland en belachelijk om grootstedelijke criteria te hanteren in dun bevolkte gebieden. Het openbaar vervoer in Friesland moet beoordeeld worden op basis van hier geldende omstandigheden.

Bereikbaarheid is al lastig genoeg. Je kunt ook de stelling poneren dat relatief dun bevolkte gebieden juist meer en betere verbindingen moeten hebben omdat te overbruggen afstanden daar nu eenmaal groter zijn. Beter is het om niet te praten over het opheffen van lijnen, maar over het intensiveren ervan zodat er meer en beter gebruik van gemaakt kan worden. De duurste plaatsen in de bus en de trein zijn nog altijd de lege... 50PLUS pleit al jaren voor beter en goedkoper (gratis) openbaar vervoer voor ouderen buiten de spits. Als de bus toch rijdt... 

Dan neem je een andere maat dan die van "onze" staatssecretaris overweegt te doen!

N.B.
OP DE EERSTE EN DE LAATSTE 5 METER VAN ELKE SPOORLIJN RIJDT NOOIT EEN TREIN! ALS JE DIE ER DAN AF HAALT OMDAT DIT ONRENDABEL IS EN DAT STEEDS HERHAALT, LOS JE UITEINDELIJK HET SPOORPROBLEEM WEL OP!


Geschreven op 05. oktober 2015 door Jan Waterlander

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl