Stimme as je âld binne

18. januari 2019, door Jan Waterlander

Yn ’e oanrin nei de kommende ferkiezings wurdt flink besocht jongeren nei it stimlokaal te krijen. Dat is terjochte. Mar hoe sit dat mei âlderen? En wa stean dêrby stil?

Ziekenhuiszorg ook goed voor ouderen?

16. januari 2019, door Gastblog

"We moeten ons zorgen maken over de schaalvergroting en concentratie van ziekenhuizen, waardoor deze steeds verder van mensen komen af te staan. Het is dan ook belangrijk - vooral voor ouderen - om er voor te zorgen dat onze bestaande ziekenhuizen in Fryslân niet worden gedegradeerd tot veredelde eerste-hulp-posten."

Gastblog: Theun Wiersma, lijsttrekker 50PLUS bij verkiezingen Provinciale Staten van Fryslân 20 maart 2019

De tranen van Justitia

18. november 2018, door Gastblog

"Het politieke besluitvormingsproces beperkt zich steeds meer tot juridische en financiële haarkloverij. Of besluiten naast rechtmatig ook doelmatig zijn wordt alleen achteraf nog getoetst bij een bezwaarprocedure. De weg van gelijk hebben naar gelijk krijgen wordt langer, duurder, zit vol hobbels en gaten, en loopt meestal dood."

Gastblog: Dick de Vries

 

   

Mag ik even afrekenen?

30. maart 2018, door Jan Waterlander

Politiek bedrijven is niet altijd eenvoudig. Het vraagt om kennis en specifieke vaardigheden. Het kost tijd, veel tijd. Het is niet eenvoudig duidelijk te maken aan kiezers die de politiek op afstand volgen, hoe de hazen lopen. Het is moeilijk, maar van groot belang, dat je je als volksvertegenwoordiger zo verantwoord aan je kiezers, dat zij je kunnen afrekenen: Afrekenen op wat jezelf, je partij en je kiezers de moeite waard vinden om op af te rekenen...

LF2018 opening: laatste trein naar Stavoren

24. januari 2018, door Gastblog

Al een tijdje oefen ik mee met een koor dat zal zingen bij de opening van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Het wordt een spektakel, wordt ons beloofd. Dat geloof ik ook. En na de opening kan er gefeest worden, zegt men. Toch niet als je uit Sûdwest-Fryslân komt en je met openbaar vervoer wilt of moet, schrijft Rob Goedhart uit Koudum.

 

Vertrouwen en respect

10. januari 2018, door Jan Waterlander

In de Leeuwarder Courant van 6 januari 2018 wordt onder de titel "Vertrouwen en respect" uitgebreid stilgestaan bij de positie van "de coalitie" in Provinciale Staten. Daarmee wordt dan bedoeld een rekenkundige meerderheid van CDA, VVD, SP en FNP.

Denken in termen van “coalitie” en “oppositie” is bij journalisten nog steeds gangbaar, maar volstrekt niet meer van deze tijd. Vanuit het perspectief van de kiezer is het ook volstrekte onzin.

Van vertrouwen en respect is sprake als je anderen niet uitsluit, maar samen met anderen beslissingen neemt die een zo groot mogelijke meerderheid goed vindt. Je speelt het spel met z’n allen, niet met een paar.