Windpark Fryslân

Bij de behandeling van de Begroting 2019 heeft 50PLUS een motie ingediend om vóór de Statenvergadering van 19 december 2018, actuele informatie te krijgen van Gedeputeerde Staten, over mogelijke schadeclaims voor de Provincie bij Windpark Fryslân.   

Het later afsluiten van de investeringsovereenkomst en Financial Close door de provincie over Windpark Fryslân kan misschien financiële gevolgen hebben voor de provincie, bijvoorbeeld in de vorm van schadeclaims. Er worden immers nu al definitieve contracten afgesloten. Provinciale Staten hebben een controlerende taak bij het financieel toezicht op dit megaproject van € 128 miljoen publiek geld.

Daarom diende 50PLUS een motie in om voor de Statenvergadering van 19 december 2018 actuele informatie te krijgen van Gedeputeerde Staten over de mogelijke gevolgen. De motie van 50PLUS werd aangenomen, met 22 stemmen voor en 18 tegen.