Waterlander staakt interne strijd 50PLUS

Statenlid Jan Waterlander gaat geen actie ondernemen om de kandidatenlijst van zijn partij voor de Statenverkiezingen te herroepen.

Hij heeft dit besloten nadat bekend werd dat het landelijk partijbestuur een collectieve ontheffing heeft verleend aan alle  provinciale afdelingen voor het niet naleven van de regels voor het vaststellen van de kandidatenlijst.

Waterlander wilde het besluit van de provinciale ledenvergadering over de vaststelling van de kandidatenlijst in Friesland, nietig laten verklaren en laten overdoen. Volgens hem hebben er in de aanloop naar de lijst, maar ook tijdens de vergadering, allerlei onregelmatigheden plaatsgevonden. Hij zou dit aan de orde stellen tijdens de landelijke algemene vergadering in Driebergen op zaterdag 1 december.

Maar in de aanloop naar die vergadering heeft het landelijk partijbestuur besloten om niet in te grijpen bij de provinciale afdelingen waar de reglementen voor kandidaatstelling niet zijn gevolgd. Fryslân bleek daarin niet uniek te zijn. “Dan is er niet veel meer aan te doen, aldus Waterlander, de meerderheid accepteert dit blijkbaar.”

Waterlander is zaterdag ook niet meer afgereisd naar de landelijke ledenvergadering. Hij was donderdagavond nog wel aanwezig bij de extra algemene vergadering over de landelijke bestuursperikelen in Driebergen. Die avond was bij hem echter zo slecht gevallen, dat hij besloot om zaterdag maar thuis te blijven. "Het was zo'n moddergooierij, dat ik dacht dat wil zaterdag niet nog eens meemaken."

Waterlander blijft wel lid van de partij en wil zijn huidige termijn als statenlid in Fryslân afmaken.