Waarin een kleine partij doorslaggevend kan zijn.

Nog even terugblikken op de Statenvergadering van 25 november. Met name op de stemming. 50PLUS hielp een paar moties aan een nipte meerderheid (22-21) of hield moties juist tegen.

Deze dag stonden er drie te bespreken onderwerpen op de agenda.

Er lag een onderzoek van de Noordelijke Reken Kamer over wat er allemaal gekomen was van de projecten (en gelden) die aan de duurzame landbouw zijn besteed. En de NRK was behoorlijk kritisch. Met name omdat er wel op de zogenaamde output van de projecten werd gemeten maar niet op de ‘outcome’. Daar bedoelt men mee dat er niet of nauwelijks gekeken is of de projecten – in samenhang – wel bij hebben gedragen aan het verduurzamen van de landbouw. GS trok zich de kritiek schoorvoetend aan.

In ieder geval was het belangrijke input voor de Startnotitie Landbouw die er ook lag. 50PLUS drong er extra op aan dat er verder verduurzaamd wordt.

Verder werd er gesproken over de energie van de provinciale gebouwen. En dan met name het provinciehuis in Leeuwarden. 50PLUS vroeg aandacht voor het oude deel van het huis. Volgens ons moest daar werk gemaakt worden van energiebesparing. De gedeputeerden vonden dat nog wel lastig. Het is een monumentaal gebouw en daar valt weinig mee te oden. Volgens ons lager dan echter een kans om zaken uit te proberen die ook kunnen gelden voor andere monumenten.

Ook vindt 50PLUS dat GS teveel gokt op een nog te ontwikkelen warmtenet in Leeuwarden voor verwarming van het gebouw. Over dat warmtenet is nog veel onzeker. En dus diende 50PLUS een amendement in om te wachten tot 2022 en dan pas te beslissen over hoe de warmte verzorgd moet worden: warmwaternet, groene stroom of alles elektrisch (bijvoorbeeld via zonnepanelen.) De gedeputeerde vond het maar niets. En mede daardoor haalde het amendement het niet.

Dat één zetel doorslag kan geven bij moties bleek een aantal keer deze avond. Op het laatst diende het CDA en VVD een motie in om in den Haag te gaan bepleiten dat boeren minder regeldruk zouden moeten gaan krijgen. Dat ging 50PLUS te ver. Er zijn immers ook wel andere ondernemers die aan de nodige regels moeten voldoen en daar misschien ook wel onderuit zouden willen. Voor deze motie stemden er 21 . En tegen 22 Statenleden. Waaronder 50PLUS. De motie haalde het dus niet.

Een motie om een onderzoek te doen naar verdienmiddelen bij extensivering van de landbouw hielp 50PLUS aan de meerderheid.

Een motie over accepteren van gewasbeschermingsmiddelen hield 50PLUS tegen.

En een motie om een eenduidig doel te kiezen voor duurzame landbouw hielp 50PLUS uiteindelijk aan een meerderheid.

Waarin een kleine partij toch doorslaggevend kan zijn.